برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 43 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين نسبت ليتيومي و بروز برخي عوارض كليوي آن در بيماران ايراني مبتلا به اختلالات خلقي دو قطبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: در مورد عوارض کليوي ليتيوم و ارتباط آن با پارامترهاي مختلف باليني (شامل غلظت پلاسمايي ليتيوم، طول مدت درمان با ليتيوم و تکرر مصرف اين دارو) مطالعات بسيار زيادي صورت گرفته است که در بعضي موارد نتايج متناقض بوده يا روش انتخاب شده، پرهزينه بوده است. هدف از اين مطالعه يافتن معياري دقيق، در دسترس و ارزان قيمت جهت پيش بيني و پيشگيري از بروز عوارض کليوي ليتيوم است.
روش کار: طي يک مطالعه مورد - شاهد در 70 بيمار ايراني مبتلا به اختلالات خلقي دو قطبي بستري در بيمارستان روانپزشکي روزبه و تحت درمان با ليتيوم رابطه بين نسبت ليتيومي (LR) و بروز برخي عوارض کليوي اين دارو و همچنين تاثير مصرف همزمان داروهاي روانگردان ديگر بر عوارض کليوي ليتيوم با استفاده از روش مستقيم اندازه گيري غلظت اريتروسيتي ليتيوم، مورد بررسي قرار گرفت. بيماراني که بعد از 10-8 ساعت محروميت از مصرف مايعات، وزن مخصوص ادرار (SG) در آنها کمتر يا مساوي 1.006 بود در گروه مورد و بيماراني که بعد از اين مدت وزن مخصوص ادراري 1.011 يا بيشتر داشتند، در گروه شاهد طبقه بندي گرديدند. بعد از سپري شدن يک دوره 10-8 ساعته اجتناب از مصرف مايعات و گذشت حدود 12 ساعت از دريافت آخرين دوز ليتيوم، نمونه خوني جهت اندازه گيري LR و تعيين نيتروژن اوره خون (BUN)، کراتينين (Cr)، سديم و پتاسيم سرمي و نمونه ادراري به منظور ارزيابي سطح سديم و پتاسيم ادراري و وزن مخصوص ادرار جمع آوري گرديد. انديس هاي کليوي بين دو گروه با استفاده از independent sample-t-test مقايسه شدند. سطح معني داري P کمتر يا مساوي 0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: نتايج اين مطالعه نشان دهنده بالاتر بودن قابل ملاحظه ميانگين غلظت سرمي سديم در گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد0.008)  (P= و پايين تر بودن چشمگير غلظت ادراري سديم و پتاسيم در گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد مي باشد )به ترتيب 0.004 P= و 0.007  (P=. طبق نتايج حاصل از اين تحقيق، LR بين گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري نداشت وليکن، غلظت اريتروسيتي ليتيوم در گروه مورد به ميزان قابل توجهي بالاتر از مقدار آن در گروه شاهد بود0.026)  (P=. طبق يافته هاي اين مطالعه، مصرف همزمان نورولپتيک ها و بنزوديازپين ها تاثير قابل ملاحظه اي روي LR و بروز عوارض کليوي ليتيوم نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه همچنين نشان داد که احتمالا غلظت اريتروسيتي ليتيوم در مقايسه با غلظت پلاسمايي اين کاتيون و LR، پارامتر بهتري جهت پيش بيني سميت کليوي ناشي از اين دارو مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی