برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت و اميد به زندگي در سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش، تعيين تاثير آموزش مثبت نگري بر افزايش کيفيت و اميد به زندگي در سالمندان بود. طرح پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون و پيگيري دو ماهه با گروه گواه بود. نمونه شامل 50 سالمند بود که به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه (گروه آزمايش 25 نفر و گروه گواه 25 نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايش 8 جلسه 90 دقيقه اي و به مدت 2 ماه آموزش مثبت نگري را دريافت کرد و گروه گواه در اين مدت هيچ آموزشي را دريافت نکر د. پس از پايان جلسات پس آزمون و دو ماه بعد از آن، پيگيري اجرا شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه کيفيت زندگي وار و گندک و پرسشنامه اميد به زندگي اسنايدر استفاده شد. براي تحليل داده ها از آزمون هاي تحليل کوواريانس چند متغيري و تحليل کوواريانس تک متغيري استفاده شد. نتايج نشان داد که آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي و اميد به زندگي در مرحله پس آزمون موثر بوده است و تغييرات ايجاد شده در کيفيت زندگي و اميد به زندگي سالمندان در مرحله پيگيري نيز ادامه داشت. با توجه به اثربخش بودن آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي و اميد به زندگي مي توان از برنامه هاي مبتني بر آموزش مثبت نگري براي افزايش کيفيت زندگي و اميد به زندگي سالمندان استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فرنام، ع. (1395). تاثیر آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت, 2(1 (پیاپی 5) ), 75-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322890Vancouver : کپی

فرنام علی. تاثیر آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت. 1395 [cited 2021April11];2(1 (پیاپی 5) ):75-87. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322890IEEE : کپی

فرنام، ع.، 1395. تاثیر آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت, [online] 2(1 (پیاپی 5) ), pp.75-87. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322890>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی