برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  10 , شماره  ; از صفحه 182 تا صفحه 191 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مداخله آموزشي بر ارتقاي فعاليت فيزيکي مردان سالمند شهر قم: کاربرد مدل فرانظري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی، گروه سالمندان
 
چکیده: 

اهداف: هدف از اين مطالعه تعيين تاثير مداخله آموزشي بر مبناي مدل فرانظري در ارتقاء فعاليت فيزيکي مردان سالمند بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني روي 140 نفر از سالمندان عضو کانون هاي بازنشستگان شهر قم با ويژگي هاي انتخاب تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. ابزار استفاده شده پرسشنامه محقق ساخته مبتني برمدل فرانظري و پرسشنامه فعاليت فيزيکي سالمندان چامپس بود.جهت تحليل نتايج از آزمون کاي – دو و آناليز واريانس با داده هاي تکراري در نسخه
18 نرم افزارSPSS استفاده شد.اين مطالعه در پايگاه ثبت کارآزمايي هاي باليني (IRCT) به شماره IRCT201407208742N5 تاييد شد.
يافته ها: قبل از آموزش دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغييرهاي فردي و وضعيت فعاليت فيزيکي تفاوت معني داري نداشتند (
P>0.05). ميانگين نمره فعاليت فيزيکي سالمندان در گروه مداخله قبل از آموزش،يک ماه بعد از آموزش و شش ماه پس از آموزش تفاوت معني داري داشت (P<0.001)، علاوه بر اين ميانگين نمره ساختارهاي مربوط به پرسشنامه مبتني بر مدل نيز تفاوت معني داري پس از آموزش در اين گروه داشتند (P<0.05). درگروه کنترل تفاوت معني داري در فعاليت فيزيکي و ميانگين نمره ساختارهاي پرسشنامه وجود نداشت.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش انجام مداخله آموزشي برمبناي مدل فرانظري در ارتقاي فعاليت فيزيکي موثر و داراي اعتبار است و الگوي فرانظري مي تواند در اين زمينه مفيد باشد. با کاربرد اين الگو و شناسايي عوامل تسهيل گر و موانع رفتار فعاليت فيزيکي در سالمندان مي توان درجهت ارتقاء فعاليت جسماني منظم گام هاي موثري برداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کریمی، ز.، و مجلسی، ف.، و طل، آ.، و رحیمی فروشانی، ع.، و صحاف، ر.، و گل، م.، و محبی، س. (1394). بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فعالیت فیزیکی مردان سالمند شهر قم: کاربرد مدل فرانظری. سالمند, 10(), 182-191. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322317Vancouver : کپی

کریمی زینب، مجلسی فرشته، طل آذر، رحیمی فروشانی عباس، صحاف رباب، گل محمدعلی، محبی سیامک. بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فعالیت فیزیکی مردان سالمند شهر قم: کاربرد مدل فرانظری. سالمند. 1394 [cited 2021April15];10():182-191. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322317IEEE : کپی

کریمی، ز.، مجلسی، ف.، طل، آ.، رحیمی فروشانی، ع.، صحاف، ر.، گل، م.، محبی، س.، 1394. بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فعالیت فیزیکی مردان سالمند شهر قم: کاربرد مدل فرانظری. سالمند, [online] 10(), pp.182-191. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322317>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی