برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  10 , شماره  ; از صفحه 26 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تمرينات يوگا بر آمادگي جسماني و تعادل زنان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گیلان، دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
 
چکیده: 

اهداف: شروع سن سالمندي و کاهش فعاليت بدني، باعث ايجاد اثرات نامطلوب فيزيکي و رواني در افراد سالمند مي شود. ازآنجايي که فعاليت بدني مي تواند باعث بهبود وضعيت جسماني و حتي بهبود وضعيت رواني شود و به دنبال آن استقلال بيشتر در افراد سالمند به وجود آورد، هدف از اين مطالعه تعيين اثر برنامه هاتا يوگا بر برخي عوامل آمادگي جسماني سالمندان بود.
مواد و روش ها: 45 زن سالمند با انحراف استاندارد
64±6.12 سال، 162.5±10.21 سانتي متر و 63.31±9.71 کيلوگرم که از سلامت عمومي برخوردار بودند، به صورت نمونه گيري دردسترس براي شرکت در اين مطالعه انتخاب شدند. در اين تحقيق براي اندازه گيري تعادل ايستا از آزمون شارپندرومبرگ (با چشمان باز و بسته)، تعادل پويا از آزمون عملکردي دستيابي، چابکي از آزمون TUG، قدرت اندام فوقاني تعداد خميدگي بازو در زمان 30 ثانيه و اندام تحتاني تعداد نشستن و برخاستن از صندلي در زمان 30 ثانيه، انعطاف پذيري اندام فوقاني از آزمون رساندن دست ها از پشت به هم و براي انعطاف پذيري اندام تحتاني از آزمون خمش و رسش روي صندلي استفاده شده است. آزمون ها قبل و بعد از برنامه تمريني اجرا شد. تحليل آماري داده ها به وسيله آزمون تحليل واريانس و تي همبسته (در سطح معناداري P<0.05) صورت گرفت.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که 6 هفته تمرينات يوگا بر تعادل ايستا با چشمان باز و بسته، تعادل پويا، چابکي، قدرت عضلاني اندام فوقاني و تحتاني، انعطاف پذيري اندام فوقاني و تحتاني تاثير معني داري دارد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تمرينات يوگا (هاتايوگا) بر آمادگي جسماني سالمندان تاثيرات مثبت مي گذارد. اين تاثيرات شامل بهبود تعادل ايستا و پويا، چابکي، قدرت در اندام فوقاني و تحتاني و انعطاف پذيري اندام فوقاني و تحتاني است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 311
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی