برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  4 , شماره  12 ; از صفحه 127 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي وضعيت موجود دوره هاي آموزشي و ارائه الگوي کيفي ارتقاء اثربخشي دوره هاي آموزشي (مورد: سازمان امور مالياتي کشور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر، با هدف ارزيابي وضعيت موجود دوره هاي آموزشي و ارائه الگوي کيفي ارتقاء اثربخشي دوره هاي آموزشي سازمان امور مالياتي کشور به روش آميخته انجام گرفته است. در بخش کمي جامعه آماري شامل کليه کمک مميزان، مميزان و سرمميزان کشور است که به روش نمونه گيري خوشه اي در برخي از استان ها انتخاب شدند. همچنين دوره هاي آموزشي مالياتي که طي دو سال اخير براي کارشناسان اجرا شده است، مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روايي پرسشنامه مورد تائيد صاحب نظران آموزشي و پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0.96 گزارش گرديد. تحليل داده ها بيانگر آن بود که وضعيت موجود نيازسنجي دوره هاي آموزشي، اهداف دوره هاي آموزشي، محتواي دوره هاي آموزشي، مدرسان دوره هاي آموزشي، سازماندهي دوره هاي آموزشي، ارزشيابي دوره هاي آموزشي و انگيزش از ديد کارشناسان سازمان امور مالياتي در حد متوسط بوده است. نتايج فوق و انجام مصاحبه با خبرگان مالياتي، نتايج نشان داد که عمده ترين آسيب هاي نظام آموزش سازمان امور مالياتي شامل، نيازسنجي (سيستماتيک و علمي نبودن، جامع نبودن، کاربردي نبودن و عدم همکاري پرسنل سازمان در نيازسنجي)، اهداف دوره ها (عدم اطلاع رساني، کلي بودن و محتواي نامناسب)، آسيب هاي محتوا (گستردگي سرفصل ها، نبود تيم تدوين محتوا و نظري بودن محتوا)، مدرسان (عدم صلاحيت، پرداخت نامناسب، روش تدريس نامناسب و معيوب بودن سيستم انتخاب مدرسان)، محيط و شرايط برگزاري دوره ها (امکانات و تجهيزات ضعيف و زمان نامناسب برگزاري دوره ها)، آسيب هاي اجراي دوره ها (عدم تفکيک کارآموزان، عدم حمايت مديران، زمان اجراي دوره ها و اجرايي نبودن برخي دوره ها)، ارزشيابي آموزشي (پيگيري نکردن اثربخشي آموزش، واقعي نبودن نمرات ارزيابي دوره ها و عدم همکاري سرپرستان در خصوص ارزيابي دوره ها)، انگيزه (نبود مکانيزم هاي براي تشويق و تنبيه افراد، انگيزه ناکافي کارآموزان و انگيزه ناکافي مدرس ها)، مشکلات فرهنگي (عدم باور سرپرستان به آموزش و نگاه نامناسب مديران ارشد به آموزش) و نيروي انساني (کمبود نيروي انساني و استفاده نادرست از تخصص ها در آموزش) مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزتی، م.، و یوزباشی، ع.، و شاطری، ک. (1396). ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی (مورد: سازمان امور مالیاتی کشور). آموزش و توسعه منابع انسانی, 4(12 ), 127-148. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322189Vancouver : کپی

عزتی میترا، یوزباشی علیرضا، شاطری کریم. ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی (مورد: سازمان امور مالیاتی کشور). آموزش و توسعه منابع انسانی. 1396 [cited 2022January21];4(12 ):127-148. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322189IEEE : کپی

عزتی، م.، یوزباشی، ع.، شاطری، ک.، 1396. ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی (مورد: سازمان امور مالیاتی کشور). آموزش و توسعه منابع انسانی, [online] 4(12 ), pp.127-148. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=322189. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی