برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 187 تا صفحه 205 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير نشانه هاي شهري بر ارتقاي هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي: ورودي شمالي شهر شيراز-دروازه قرآن)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 
چکیده: 

در شهرسازي امروز کشور، شکل شهر با مسائل مهمي مواجه است. در اين ميان عدم توجه به جنبه هاي کيفي شهر، ويژگي هاي شهرسازي سنتي، نقش نشانه ها و عدم وجود رويکرد مناسب به گسترش هاي سريع شهري و دگرگوني در ساختار ورودي هاي شهرها قابل توجه است. هدف از پژوهش حاضر بررسي مولفه هاي نشانه هاي شهري بر چگونگي شکل گيري هويت اجتماعي جوانان در شهر شيراز مي باشد. سوال اصلي اين تحقيق اين است که چگونه نشانه هاي شهري بر شکل گيري هويت اجتماعي در جوانان تاثير گذار هستند. روش تحقيق حاضر پيمايشي و به لحاظ هدف کاربردي و جمع آوري اطلاعات به صورت ميداني و کتابخانه اي مي باشد. در ابتدا بر اساس مباني نظري تحقيق و مطالعات کتابخانه اي پرسشنامه اي با 23 گويه تهيه گرديد. سپس پرسشنامه هاي جمع آوري شده، با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تحليل شدند. روش آزمون و بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از آمار استيودنت (T)، همبستگي پيرسون و رگرسيون صورت گرفت. اعتبار پايايي اين پرسشنامه با توجه به آلفاي کرونباخ 0.786 مورد تاييد قرار گرفت. مقاله حاضر در تلاش است تا ضمن شناسايي عوامل موثر بر شکل گيري نشانه هاي شهري، رابطه همبستگي بين اين مهم با عامل هويت اجتماعي جوانان را در قالب يک مدل تحليلي ترسيم کند. ضمن تاييد فرضيه هاي اين تحقيق، نتايج نيز نشانگر آن است که عناصر کالبدي- فضايي نشانه هاي شهري شامل عوامل ادراکي و فضايي( به عنوان متغير مستقل) بر زير عامل هاي هويت اجتماعي جوانان يعني هويت ديني، هويت خانوادگي، هويت شغلي (به عنوان متغيرهاي وابسته) تاثير مستقيم دارد. بنابراين مي توان گفت ويژگي هاي ادراکي و ويژگي هاي عملکردي موثر بر نشانه هاي شهري مي تواند موجب ارتقاي هويت اجتماعي جوانان گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی