برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل تحولات فرم فضايي شهر يزد طي سالهاي 1375 تا 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

از موضوعات حياتي قرن بيست و يکم در ارتباط با پايداري شهر، الگوي رشد شهر است. الگوي رشد شهر به عنوان الگوي فضايي فعاليت هاي انسان در برهه خاصي از زمان تعريف مي شود و به دو دسته اصلي گسترش افقي يا پراکنده و الگوي شهر فشرده تقسيم مي گردد. شناخت الگوي توسعه کالبدي شهر به منظور هدايت آن در راستاي پايداري شهري امري اساسي است. در اين ارتباط شهر يزد در دهه هاي اخير رشد زيادي را تجربه نموده که بررسي الگوي گسترش آن، جهت نيل به توسعه پايدار و تدوين سياست هاي مناسب ضروري است. بر اين اساس، با طرح مساله چگونگي تحولات فرم فيزيکي شهر يزد و در ادامه با تدوين چارچوب نظري تبيين کننده آن، دو فرضيه ارائه گرديد: 1) به نظر مي رسد توزيع فضايي جمعيت و فعاليت در شهر يزد طي سالهاي 1375 تا 1390 نامتعادل تر شده است، 2) به نظر مي رسد از نظر ميزان تجمع و پراکندگي جمعيت و فعاليت، شهر يزد طي سالهاي 1375 تا 1390 به سمت پراکندگي پيش رفته است و گرايش چنداني به سمت تمرکز ندارد. در چارچوب روش تحقيق توصيفي- تحليلي جهت آزمون فرضيه اول از ضرايب آنتروپي و جيني و براي آزمون فرضيه دوم نيز از ضرايب موران و گري و G عمومي استفاده شد. داده هاي مورد نياز نيز به روش کتابخانه اي و مراجعه به سازمان هاي مربوطه گردآوري شد. نتايج ضمن رد فرضيه اول نشان داد که توزيع فضايي جمعيت و اشتغال متعادل تر شده است اما تراکم پايين اين دو پارامتر در سطح شهر، بيانگر پراکنده تر شدن الگوي رشد شهر مي باشد. نتايج تحليل مرتبط با فرضيه دوم نيز ضمن تاييد آن نشان داد که شهر يزد داراي الگوي تصادفي متمايل به سمت پراکندگي است و گرايشي به سمت تمرکز ندارد. نتيجه اينکه الگوي گسترش فيزيکي اين شهر به سمت پراکندگي پيش رفته است و نيازمند بکارگيري راهبردهاي رشد هوشمند مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 216
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی