برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش بکارگيري الگوي خود مراقبتي اورم بر ابعاد رواني کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري مولتيپل اسکلروزيس يک بيماري پيش رونده سيستم عصبي مرکزي است و تاثيرات منفي روي کيفيت زندگي بيماران دارد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش بکارگيري الگوي خود مراقبتي اورم بر ابعاد رواني کيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي 74 نفر از بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر همدان در سال 1393 با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به روش تصادفي در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامه ابعاد رواني کيفيت زندگي بيماران توسط هر دو گروه تکميل گرديد. 4-2 جلسه برنامه آموزشي بر اساس نيازهاي بيماران براي گروه آزمون اجرا شد. بعد از دو ماه در گروه آزمون مجددا پرسشنامه کيفيت زندگي توسط دو گروه تکميل گرديد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي کاي دو، تي زوجي و مستقل استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره کيفيت زندگي در همه ابعاد رواني در گروه آزمون قبل از آموزش 21.8±55.3 بود و بعد از آموزش به 15.5 ±66.9 افزايش يافت که از نظر آماري معني دار بود (p<0.001)، ولي در گروه کنترل اين ميانگين قبل از مداخله 20.6 ± 56.3 و بعد از مداخله 19.6 ±57.4 بود که تفاوت معني داري مشاهده نشد (p=0.2).
نتيجه نهايي: نتايج نشان داد که آموزش برنامه خود مراقبتي اورم موجب بهبود ابعاد رواني کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مي شود. اين مداخله غير تهاجمي، کم هزينه و مکمل مداخلات طبي مي تواند مورد توجه مراکز حمايت کننده بيماران مولتيپل اسکلروزيس قرار گرفته و بکار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 249
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی