برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سيستم حمل و نقل BRT، مدل آماري Servqual، رضايتمندي مسافران، ابعاد چهارگانه ميزان كيفيت خدمات،BRT تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

حمل و نقل به دو دليل عمده مورد علاقه جغرافي دانان است. اول اينكه زير ساخت ها، ترمينال ها، تجهيزات و شبكه هاي حمل و نقل مكان هاي قابل توجهي را در فضاي جغرافيايي اشغال كرده اند و پايه هاي اصلي سيستم فضاي پيچيده را تشكيل داده اند، دوم؛ از آنجايي كه جغرافي دانان به دنبال تشريح و تبيين روابط فضايي هستند، با يك ديد جغرافيايي هدف اصلي حمل و نقل، غلبه بر فضاست. از اين رو اين سوال پيش مي آيد كه با چه مدلي مي توان با بهترين شكل، فضا و عوامل انساني را تحليل كرده و با شناخت پتانسيل ها و محدوديت هاي آنها، بهترين برنامه ريزي براي استفاده بهتر از فضا را با افزايش كسب رضايت استفاده كنندگان، انجام داد. سنجش رضايت مسافران از سيستم حمل و نقلBRT با بررسي ابعاد چهارگانه ميزان كيفيت خدمات ارائه شده (ابعاد خدمات، سرعت، رفتار رانندگان، و محيط عامل هاي انساني) از طرف سازمان اتوبوس راني تبريز، در چهارچوب مدل آماري سنجش كيفيت خدمات شهري(مدل Servqual)، هدف پژوهش حاضر ميباشد. مدل كيفيت خدمات شهري Servqual يكي از مدل هاي توسعه يافته در اندازه گيري كمي كيفيت خدمات شهري در بخش دولتي متعلق به پاراسورامن، زيتامل و بري ميباشد، كه در اين پژوهش به تشريح و كاربرد آن در سنجش رضايت مسافران از سيستم حمل و نقلBRT پرداخته مي شود. سوال تحقيق اين است كه آيا بين راهاندازي اتوبوس هاي تندرو و رضايت شهروندان و مسافران سامانه حمل و نقل BRT رابطه اي وجود دارد يا خير؟ روش تحقيق توصيفي – پيمايشي و از نوع تحقيقات همبستگي است. در اين مقاله بعد از بررسي مباني مختلف نظري سيستم حمل و نقل عمومي وBRT، سعي شده است با بررسي ابعاد كيفيت خدمات سيستمBRT -بكار رفته در مدل مفهومي تحقيق- از طريق گردآوري داده ها با پرسشنامه و تحليل متغيرهاي تحقيق با بكارگيري آزمون هاي مختلف آماري (آلفاي كرونباخ، كولموگوروف – اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون فريدمن) در چهارچوب مدل Servqual، به شناخت مسائل و مشكلات خطوط BRT پرداخته شود و در نهايت پيشنهاداتي در راستاي بهبود حمل و نقل BRTدر سطح شهر تبريز ارائه گردد. نتايج بررسي نشان مي دهد كه با توسعه و ارتقاء ابعاد چهارگانه كيفيت خدمات مورد بررسي، مي توان سطح رضايت شهروندان را از سيستم حمل و نقل BRT افزايش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی