نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 97 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روش هاي مختلف ارزيابي توليد سيدروفور در سودوموناس هاي فلورسنت بومي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سودوموناس هاي فلورسنت سيدروفورهاي متعددي را توليد مي کنند که مهم ترين آنها سيدروفور نوع پايووردين است. توليد سيدروفور در اين باکتري ها باعث افزايش فراهمي آهن موردنياز باکتري و گياهان مي شود و همچنين اهميت ويژه اي در کنترل بيماري هاي گياهي دارد.مواد و روش ها: به منظور مقايس ه روش هاي اندازه گيري توليد سيدروفور، ميزان توليد سيدروفور 21 سويه سودوموناس بومي ايران به همراه دو سويه مرجع خارجي و يک سويه باسيلوس با روش کيفي CAS-Agar، روش نيمه کمي CAS-AD و روش کمي اسپکتروفتومتري با استفاده از سيدروفور خالص اندازه گيري شد.نتايج: در روش CAS-Agar به علت وجود ماده شوينده HDTMA رشد سلولي تعدادي از سويه ها محدود و درنتيجه توليد سيدروفور آنها پايين بود. در روش CAS-AD همه باکتري ها قادر به توليد سيدروفور بودند که بيشترين و کمترين مقدار توليد مربوط به P. fluorescens UTPF76 و P. fluorescens UTPF45 با توليد معادل 1.005 و 0.0026 ميلي گرم در ليتر دفروکسامين بود. در دو روش اخير سويه باسيلوس و موتانت پايووردين P. aeruginosa MPFM1 به ميزان کمي توليد سيدروفور کردند که نشان دهنده غيرانتخابي بودن اين روش ها به نوع سيدروفور بود. در روش کمي فقط سيدروفور نوع پايووردين قابل اندازه گيري بود که سويه هاي P. aeruginosa MPFM1 و Bacillus sp. قادر به توليد آن نبودند.بيشترين ميزان توليد پايووردين مربوط به سويه خارجي 7NSK2 با 625.29 ميکرومول بر ليتر بود و در پي آن سويه هاي P. fluorescens UTPF65، P. fluorescens UTPF81 و P. fluorescens UTPF87 در رتبه بعدي قرار گرفتند.بحث و نتيجه گيري: در مجموع روش CAS-AD بهترين روش براي بررسي ميزان توليد سيدرفور کل و روش اسپکتروفتومتري نيز روشي دقيق و کارا براي تشخيص سيدروفور نوع پايووردين است که عمدتا توسط سودوموناس هاي فلورسنت توليد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ر.، و علیزاده، ح.، و احمدزاده، م.، و رسولی صدقیانی، م. (1396). بررسی روش های مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در سودوموناس های فلورسنت بومی ایران. زیست شناسی میکروارگانیسم ها, 6(21 ), 97-106. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321651Vancouver : کپی

شریفی روح اله، علیزاده حمیدرضا، احمدزاده مسعود، رسولی صدقیانی میرحسن. بررسی روش های مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در سودوموناس های فلورسنت بومی ایران. زیست شناسی میکروارگانیسم ها. 1396 [cited 2022August10];6(21 ):97-106. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321651IEEE : کپی

شریفی، ر.، علیزاده، ح.، احمدزاده، م.، رسولی صدقیانی، م.، 1396. بررسی روش های مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در سودوموناس های فلورسنت بومی ایران. زیست شناسی میکروارگانیسم ها, [online] 6(21 ), pp.97-106. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321651. 

 
بازدید یکساله 179 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی