برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژيک عقرب گزيدگي و شناسايي گونه هاي عقرب در شهرستان همدان در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: ايران در بين ساير کشورها داراي تنوع گونه اي بسيار غني عقرب، بخصوص از نوع خطرناک آن مي باشد. موارد مرگ ناشي از گزش در تمام مناطق کشور رخ مي دهد. تلفات ناشي از عقرب گزيدگي به عوامل متعددي از قبيل گونه عقرب، سن فرد گزيده شده، محل گزش در بدن و منطقه جغرافيايي مرتبط است. نظر به اينکه تا کنون هيچ گونه تحقيقي در زمينه شناسايي فون عقربهاي شهرستان همدان و موارد عقرب گزيدگي آنها صورت نگرفته است اين مطالعه انجام گرديد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- مقطعي است. جهت تعيين فون عقرب هاي منطقه بصورت نمونه گيري خوشه اي تصادفي از مکانهاي مشخص شده و در طول ماه هاي ارديبهشت لغايت شهريور سال 1392 اقدام به صيد عقرب گرديد.سپس آنها را در ظروف حاوي الکل 70% قرار داده و بر اساس کليد تشخيص عقرب هاي ايران اقدام به شناسايي گرديد. بمنظور بررسي موارد عقرب گزيدگي با مراجعه به مرکز بهداشت استان همدان و بررسي پرونده هاي موجود طي سال هاي 1389 لغايت 1392 اقدام به جمع آوري اطلاعات طبق پرسشنامه ها گرديد. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار آماري SPSS نسخه 20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: از مجموع 98 عقرب جمع آوري شده چهار گونه بنام هاي Mesobuthus eupeus، Androctonus crassicauda، Odontobuthus doriae و Razianus zarudnyi که همگي متعلق به خانواده بوتيده هستند، شناسايي شدند. گونه مزوبتوس اپئوس با 89.7% از کل نمونه هاي جمع آوري شده بيشترين وفور را داشت. از مجموع 797 مورد عقرب گزيدگي تعداد 62.5% مرد و 37.5% زن بودند. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد که بيشترين موارد ابتلاء در گروه سني 25 تا 34 سال، در سال 1390، در مرداد ماه و در مناطق روستايي بترتيب 29.6، 33.1، 28.9 و 64.4 درصد بودند. بيشتر افراد (48.2%) از ناحيه دست گزيده شده بودند. کليه بيماران عقرب گزيده در طول مطالعه نيز بهبود (100%) يافته بودند.
نتيجه نهايي: با توجه به گونه هاي موجود کم خطر عقرب در اين منطقه و عدم گزارش مرگ و مير در چند سال گذشته پيشنهاد مي شود تجويز سرم ضد عقرب توسط مراکز بهداشتي و درماني مورد بازنگري قرار گيرد. همچنين آموزش و دادن آگاهي هاي کافي در رابطه با عقرب ها و راه هاي پيشگيري اولين گام در کاهش موارد عقرب گزيدگي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی