برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  15 , شماره  47 ; از صفحه 19 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي كيفيت لجن تصفيه خانه فاضلاب شهر سركان و مقايسه آن با استانداردهاي زيست محيطي جهت استفاده مجدد در سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در حال حاضر عدم پايش كيفي لجن هاي خروجي از تصفيه خانه هاي فاضلاب كشور در اغلب موارد موجب راه يابي آنها به صورت خام به طبيعت و بروز مشكلات زيست - محيطي شده است. تصفيه خانه فاضلاب شهر سركان در استان همدان در شمار تصفيه خانه هايي است كه لجن هاي دفعي آن غالبا بدون هيچ كنترل بهداشتي به عنوان كود براي مصارف كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اصلي اين تحقيق، مطالعه كيفي لجن خروجي از تصفيه خانه فاضلاب سركان و مقايسه آن با استانداردهاي زيست - محيطي استفاده مجدد از لجن مي باشد. در اين راستا مشكلات موجود تصفيه خانه و راه كارهاي اصلاحي آن نيزمورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مواد و روشها: اين تحقيق به مدت 12 ماه در طول سال 1380 بر روي لجن هاي دفعي تصفيه خانه سركان انجام شد. در اين طرح شاخص هاي تثبيت نظير pH، نسبت جامدات فرار به كل جامدات (VS.TS)، سرعت ويژه جذب اكسيژن (SOUR)، شناور سازي(Floatation) ، رنگ و بوي لجن و خصوصات زيست شناختي لجن شامل تعيين محتمل ترين تعداد كلي فرم (Coliform) و كلي فرم هاي مدفوعي (FC) و شمارش تعداد تخم انگل، ارزيابي و تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سالانه پارامترهاي (VS.TS) و SOUR در لجن های دفعي تصفيه خانه به ترتيب برابر 0.73 و mgO2/gr.vs.h 3.37 بود. لجن هاي خروجي غالبا به رنگ قهوه اي تيره با بوي تعفن و داراي Ph خنثي بوده كه در مدت كوتاهي شناور مي شدند. ميانگين تراكم كلي فرم مدفوعي در گرم جامدات خشك اين لجن ها 107×8.97 و ميانگين تعداد تخم انگل در چهار گرم جامدات خشك لجن هاي دفعي در چهار فصل سال، 251 برآورد گرديد.
استنتاج: لجن هاي دفعي از اين تصفيه خانه، لجن هايي خام و تثبيت نشده هستند كه كيفيت ميكروبي آنها پايين تر از كلاس B مقررات ميكروبي USEPA مي باشد. بنابراين دفع و يا استفاده مجدد از اين لجن ها در كشاورزي، به شدت، سلامت بهداشت عمومي مردم را به خطر مي اندازد. از اين رو بايستي تثبيت اين لجن ها قبل از دفع، مورد تاكيد قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

فرزادکیا، م.، و طاهرخانی، ح. (1384). بررسی کیفیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی جهت استفاده مجدد در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 15(47), 19-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32160Vancouver : کپی

فرزادکیا مهدی، طاهرخانی حشمت اله. بررسی کیفیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی جهت استفاده مجدد در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1384 [cited 2021April11];15(47):19-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32160IEEE : کپی

فرزادکیا، م.، طاهرخانی، ح.، 1384. بررسی کیفیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی جهت استفاده مجدد در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 15(47), pp.19-25. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32160>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 272 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی