برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 1 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

کنترل زيستي قارچ هاي پيتيوم اولتيموم و فوزاريوم سولاني توسط سويه هاي بومي باسيلوس سوبتيليس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سويه هاي باسيلوس سوبتيليس به جهت داشتن قابليت کنترل بيماري هاي گياهي ازطريق توليد متابوليت هاي ثانويه به ويژه ليپوپپتيدهاي گروه ايتورين، مهم اند. هدف از اين پژوهش، بررسي فعاليت ضدقارچي سويه هاي بومي باسيلوس سوبتيليس عليه قارچ هاي بيماري زاي گياهي پيتيوم اولتيموم و فوزاريوم سولاني است.
مواد و روش ها: سويه هاي باسيلوس سوبتيليس از 7 نمونه خاک پارک هاي جنگلي تهران جداسازي و فعاليت ضدقارچي اين سويه ها طي روش چاهک گذاري بررسي شد. بهترين سويه هاي باکتريايي با روش 16
SrDNA شناسايي شدند. محيط نوترينت براث ازنظر منابع کربن و نيتروژن، pH و دماي مناسب رشد جهت توليد بيشترين متابوليت ضدقارچي توسط سويه هاي بومي منتخب بهينه شد. سپس اين متابوليت ها از کشت 4روزه سويه هاي ذکرشده، تخليص و وجود آنتي بيوتيک ايتورين A با استفاده از روش کروماتوگرافي تاييد شد.
نتايج: از مجموع 91 سويه باکتريايي جداشده از نمونه هاي خاک، 23 سويه مطابق خصوصيات مرفولوژيک و بيوشيميايي به عنوان باسيلوس سوبتيليس تعيين هويت شدند. در آزمايش هاي بعدي، 2 سويه 48 و 83 به ترتيب عليه قارچ هاي پيتيوم اولتيموم و فوزاريوم سولاني بيشترين فعاليت را نشان دادندکه نتايج حاصل از تطبيق توالي سويه هاي منتخب، 100 درصد شباهت را به گونه باسيلوس سوبتيليس تاييد کرد. سپس سويه هاي منتخب در محيط نوترينت براث با منبع کربن گلوکز، منبع نيتروژن عصاره مخمر،
pH خنثي و دماي گرماگذاري 30 درجه سانتيگراد، بيشترين فعاليت ضدقارچي را از خود بروز دادند. نتايج HPLC نيز ازطريق مطابقت زمان ظهور پيک ايتورين A استاندارد در سويه هاي بومي نشان داد که هر 2 سويه توانستند در محدوده زماني مشابه با سويه استاندارد، ايتورين A را توليد کنند.
بحث و نتيجه گيري: سويه هاي بومي ايران نيز توانايي توليد متابوليت هاي ضدقارچي را دارند. از اين جهت اين سويه ها مي توانند کانديداي مناسبي جهت کنترل زيستي قارچ هاي بيماري زاي گياهي و جايگزيني براي قارچ کش هاي شيميايي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محمدی، آ.، و اخوان سپهی، ع.، و حسینی دوست، س. (1396). کنترل زیستی قارچ های پیتیوم اولتیموم و فوزاریوم سولانی توسط سویه های بومی باسیلوس سوبتیلیس. زیست شناسی میکروارگانیسم ها, 6(21 ), 1-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321583Vancouver : کپی

محمدی آفاق، اخوان سپهی عباس، حسینی دوست سیدرضا. کنترل زیستی قارچ های پیتیوم اولتیموم و فوزاریوم سولانی توسط سویه های بومی باسیلوس سوبتیلیس. زیست شناسی میکروارگانیسم ها. 1396 [cited 2021April20];6(21 ):1-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321583IEEE : کپی

محمدی، آ.، اخوان سپهی، ع.، حسینی دوست، س.، 1396. کنترل زیستی قارچ های پیتیوم اولتیموم و فوزاریوم سولانی توسط سویه های بومی باسیلوس سوبتیلیس. زیست شناسی میکروارگانیسم ها, [online] 6(21 ), pp.1-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321583. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی