برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير عامل گذر زمان بر ميزان اثرگذاري پروانه هاي ثبت اختراع کشورهاي اسلامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف: هدف اصلي اين پژوهش بررسي ميزان اثرگذاري عامل وقفه زماني و به عبارتي فاصله زماني ثبت تا کسب اعتبار بر ميزان استناد واقع شدن پروانه هاي ثبت اختراع کشورهاي اسلامي است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از تحليل استنادي، انجام شده و جامعه پژوهش کليه پروانه هاي ثبت اختراع مربوط به کشورهاي اسلامي است که در بازه زماني 2005 تا 2014 در پايگاه اداره ثبت اختراع آمريکا اطلاعات آن ها تکميل و مورد تاييد قرار گرفته اند.
يافته ها: يافته ها نشان داد که بيش از 95 درصد از پروانه هاي ثبت اختراع در محدوده زماني 0-3 مرحله ثبت تا کسب اعتبار را طي کرده اند. متوسط وقفه زماني ميان استناد پروانه هاي ثبت اختراع مورد بررسي 2.93 سال است. همچنين تحليل داده ها نشان دهنده اين است که بيشترين فراواني مربوط به وقفه هاي زماني 2-3 سال است که بيش از 40 درصد از پروانه هاي ثبت اختراع استناد شده را به خود اختصاص داده اند.
نتيجه گيري: نتايج آزمون فرضيه پژوهش نشان داد که رابطه معني داري بين سه متغير «سال کسب اعتبار پروانه هاي ثبت اختراع اصلي»، «وقفه زماني ميان تاريخ کسب اعتبار» و «تاريخ مورد استناد واقع شدن»، با «درصد جريان دانش» در سطح (
p<0.05) و ضريب همبستگي برابر با -0.39 و -0.24 وجود دارد. همچنين تحليل داده ها نشان داد که رابطه همبستگي موجود بين دو متغير مستقل و يک متغير وابسته، رابطه اي منفي است. به طور کلي نتايج پژوهش نشان داد که عامل تاخير در زمان کسب اعتبار مي تواند تاثير مستقيمي بر ميزان اثر گذاري پروانه هاي ثبت اختراع داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

منصوری، ع.، و سهیلی، ف. (1396). بررسی تاثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی), 9(3 (پیاپی 21) ), 49-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321249Vancouver : کپی

منصوری علی، سهیلی فرامرز. بررسی تاثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی). 1396 [cited 2021April21];9(3 (پیاپی 21) ):49-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321249IEEE : کپی

منصوری، ع.، سهیلی، ف.، 1396. بررسی تاثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی), [online] 9(3 (پیاپی 21) ), pp.49-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321249. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی