برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 19 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه سازگاري شغلي با توانمندسازي روان شناختي و فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: توانمندسازي روان شناختي و فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي از موضوعات بسيار مهمي هستند که مي توانند تحت تاثير عوامل متعددي از جمله سازگاري شغلي قرار بگيرند. از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه سازگاري شغلي با توانمندسازي روان شناختي و فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان بود.روش ها: روش پژوهش توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان بوده که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي آسان تعداد 183 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسي متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه هاي سازگاري شغلي، توانمندسازي روان شناختي و فرسودگي شغلي که روايي از طريق روايي محتوايي و پايايي آن ها از طريق آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.76، 0.87 و 0.79 مورد تاييد قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي و رگرسيون چندگانه همزمان از طريق نرم افزار آماري spss21 انجام شد.يافته ها: بر اساس نتايج مقدار ضريب همبستگي سازگاري شغلي با توانمندسازي روان شناختي و فرسودگي شغلي به ترتيب 0.736 و -0.687 بود (p<0.01). نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که سازگاري شغلي 56.9 درصد از واريانس توانمندسازي روان شناختي و 49.6 درصد از واريانس فرسودگي شغلي را تبيين مي کند. نتيجه گيري: با توجه به رابطه مثبت سازگاري شغلي با توانمندسازي روان شناختي و رابطه منفي آن با فرسودگي شغلي، مديريت منابع انساني دانشگاه مي تواند جهت افزايش توانمندسازي روان شناختي و کاهش فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي، از مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي بهره گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی دادکان، ن.، و ناستی زایی، ن. (1395). رابطه سازگاری شغلی با توانمندسازی روان شناختی و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 8(4 ), 19-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320984Vancouver : کپی

رحیمی دادکان نعمت اله، ناستی زایی ناصر. رابطه سازگاری شغلی با توانمندسازی روان شناختی و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1395 [cited 2022January25];8(4 ):19-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320984IEEE : کپی

رحیمی دادکان، ن.، ناستی زایی، ن.، 1395. رابطه سازگاری شغلی با توانمندسازی روان شناختی و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 8(4 ), pp.19-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320984. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی