نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 3 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر نيازهاي آموزشي بر يادگيري باليني دانشجويان کارشناسي پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: آموزش باليني بخش اساسي دوره آموزش پرستاري است و فرصتي را براي دانشجو فراهم مي سازد تا دانش نظري را براي مراقبت از مددجو به کار گيرد. متاسفانه اين آموزش ها بنا به دلايلي نظير ناهماهنگي بين دروس نظري و کار باليني و مشخص نبودن اهداف آموزشي داراي اثربخشي لازم نيستند. از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش مبتني بر نيازهاي آموزشي بر يادگيري باليني دانشجويان پرستاري طراحي و اجرا گرديد.روش ها: اين پژوهش نيمه تجربي در نيمسال اول 93-92 بر روي 65 دانشجوي ترم 3 پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي بابل اجرا شد. دانشجويان به طور تصادفي در گروه هاي 7-6 نفره تقسيم و با توجه به نيازهاي آموزشي تعيين شده تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش مشخصات دموگرافيک و نيازهاي آموزشي بود که اعتبار ابزار به روش روايي محتوي و پايايي آن از طريق آزمون- آزمون مجدد بدست آمد. داده ها از طريق نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (Wilcoxon، t-test، paired t-test، correlation، ANOVA، ANCOVA) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات دانشجويان قبل و بعد از آموزش وجود دارد (P<0.001). دانشجويان درحيطه توانايي برقراري ارتباط با ميانگين نمره 0.57±4.30 بالاترين نمره را کسب نمودند. همچنين آموزش در حيطه آشنايي با اصول مايع درماني با ميانگين نمره اکتسابي0.53 ±1.24 بهترين اثربخشي را نشان داد. حيطه توانايي تفسير آزمايشات خون و ادرار با ميانگين نمره اکتسابي0.67 ±2.89 از بالاترين نياز آموزشي برخوردار بود و حيطه هاي توانايي انجام امور خاص نظير پانسمان، خون گيري با ميانگين نمره 0.82±3.13 و حيطه توانايي اجراي انواع تزريقات با ميانگين نمره1.02 ±3.38 به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. همچنين ارتباطي بين ميزان يادگيري و شاخص هاي دموگرافيکي نظير جنس، مربي کارآموزي و معدل مشاهده نشد. نتيجه گيري: آموزش بر مبناي شناسايي نيازهاي دانشجويان و تاکيد بيشتر بر نقاط ضعف آن ها مي تواند موجب کسب يادگيري بهتر و پايدارتري گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گلی روشن، ص.، و عزیزنژادروشن، پ.، و خفری، ث.، و قلی زاده گردرودباری، م. (1396). تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 9(2 ), 3-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320971Vancouver : کپی

گلی روشن صغری، عزیزنژادروشن پروین، خفری ثریا، قلی زاده گردرودباری محمد. تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1396 [cited 2022August13];9(2 ):3-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320971IEEE : کپی

گلی روشن، ص.، عزیزنژادروشن، پ.، خفری، ث.، قلی زاده گردرودباری، م.، 1396. تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 9(2 ), pp.3-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320971. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی