نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه تعداد زايمان با دانسيته معدني استخوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، فوق تخصص روماتولوژی-کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی، بخش داخلی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: استئوپورز با كاهش دانسيته استخواني و افزايش خطر شكستگي مشخص مي گردد. از آنجا كه حاملگي و شيردهي به علت تغييرات هورموني و متابوليسم كلسيم مي تواند بر دانسيته معدني استخوان اثر بگذارد، به منظور تعيين رابطه زايمان با دانسيته معدني استخوان اين مطالعه انجام شد.مواد و روش ها: اين بررسي از نوع هم گروهي تاريخي در روي 92 خانم 50-40 ساله در مركز آموزشي درماني لقمان حكيم وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 82-1381 انجام شد. افراد با تعداد زايمان هاي بالاتر از 3، به عنوان گروه مواجهه (53 نفر) و افراد با تعداد زايمان بين 2-0 به عنوان گروه غيرمواجهه (39 نفر) دسته بندي شدند. نمونه ها افرادي بودند كه براي تعيين دانسيته معدني استخوان به مركز آموزشي درماني لقمان حكيم مراجعه كرده بودند و فاقد عوامل خطر موثر بر دانسيته معدني استخواني بودند. در تمام نمونه ها دانسيته معدني استخوان (BMD) در دو ناحيه مهره ها و فمور به روش Dexa و به وسيله دستگاه لونار اندازه گيري شد. شاخص جرم بدن (BMI) آن ها نيز محاسبه شد. سطح معنادار قابل قبول P<0.05 در نظر گرفته شد. در اين تحقيق از آزمون هاي t ,X2 مستقل و من ويتني استفاده گرديد.يافته ها: يافته ها نشان داد كه بين سن، سن قاعدگي و BMI با BMD مهره ها در دو گروه مواجهه و غيرمواجهه تفاوت معناداري وجود ندارد؛ اما در گروه مواجهه طول مدت شيردهي و تعداد فرزندان با BMD فمور اختلاف معنادار آماري نداشت (P<0.003).بحث: در اين مطالعه بين كاهش BMD و حاملگي هاي متعدد ارتباطي وجود نداشت و باتوجه به نتايج مشابه مطالعات ديگر به نظر مي رسد غلظت بالاي استراديول و BMI در طول حاملگي منجر به حفظ توده استخواني در زنان با حاملگي متعدد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیرانوند، م.، و رجایی، ع.، و یوسف قهاری، ب.، و آذرگشب، ا. (1383). رابطه تعداد زایمان با دانسیته معدنی استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 8(3 (پیاپی 22)), 10-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32096Vancouver : کپی

بیرانوند ماندانا، رجایی علیرضا، یوسف قهاری بهناز، آذرگشب اذن اله. رابطه تعداد زایمان با دانسیته معدنی استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1383 [cited 2022August12];8(3 (پیاپی 22)):10-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32096IEEE : کپی

بیرانوند، م.، رجایی، ع.، یوسف قهاری، ب.، آذرگشب، ا.، 1383. رابطه تعداد زایمان با دانسیته معدنی استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 8(3 (پیاپی 22)), pp.10-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32096. 

 
بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی