5 SID.ir | الگوي اسيدهاي چرب و ميزان ايزومرهاي ترانس در كره ‌هاي گياهي موجود در بازار ايران (زمستان 1381)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

الگوي اسيدهاي چرب و ميزان ايزومرهاي ترانس در كره ‌هاي گياهي موجود در بازار ايران (زمستان 1381)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اسيدهاي چرب مهم ترين جزء ساختماني چربي ها محسوب مي شوند كه انواع آن ها آثار متفاوتي بر ليپوپروتئين هاي سرم و درنتيجه بر بيماري هاي عروق کرونر (CAD) دارند. اسيدهاي چرب ترانس باعث کاهش HDL و افزايش LDL مي شود و اگر نسبت LDL/HDL مد نظر قرار گيرد، تاثيرات مضر اسيدهاي چرب ترانس بيش از انواع اشباع ارزيابي مي شود. با توجه به اين که کره هاي گياهي، اخيرا توليد و با هدف كاهش مصرف چربي هاي اشباع وارد بازار ايران شده اند، مطالعه حاضر با هدف تعيين الگوي اسيدهاي چرب و ميزان ايزومرهاي ترانس در کره هاي گياهي موجود در بازار ايران طراحي شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي بر روي 6 نمونه کره گياهي موجود در بازار ايران انجام شد. پس از استخراج چربي نمونه ها و صابوني کردن اسيدهاي چرب آن ها، عمل مشتق سازي اسيدهاي چرب توسط 2- نيتروفنيل هيدرازيد انجام گرفت. آناليز مشتق حاصله توسط روش کروماتوگرافي مايع با کفايت بالا انجام شد. درصد هريک از اسيدهاي چرب تعيين و براي توصيف داده ها از آمار توصيفي استفاده شد
.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد که ميانگين اسيدهاي چرب ترانس در کره هاي گياهي 24 درصد و ميانگين مجموع اسيدهاي چرب ترانس و اشباع 2/51 درصد بوده و در برخي نمونه ها بيش از 60 درصد بوده است. حداقل مجموع اسيدهاي چرب ترانس و اشباع مربوط به کره گياهي مهگل (1/44 درصد) و حداکثر آن مربوط به کره گياهي شونيز (1/60 درصد) بود
.
بحث: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که در کره هاي گياهي موجود در بازار ايران مقادير قابل توجهي اسيد چرب ترانس و اشباع وجود دارد که باعث ايجاد اثر سوء بر ليپوپروتئين هاي سرم مي شود. مقايسه اين مقادير با اطلاعات منتشر شده در مورد مارگارين هاي موجود در کشورهاي ديگر نشان مي دهد که مجموع اسيدهاي چرب اشباع و ترانس در کره هاي گياهي مطالعه حاضر بيشتر است. اين پژوهش بر لزوم اصلاح پروسه توليد کره هاي گياهي و حذف تبليغات غلط در مورد اين فرآورده ها تاکيد دارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 409
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی