برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 18 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت ابعاد عزت نفس در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در طي دوران تحصيل تمامي دانشجويان به ويژه دانشجويان گروه علوم پزشکي علاوه بر داشتن مشکلات ساير دانشجويان، با مشکلات خاص رشته خود نيز مواجه مي باشند به همين دليل بيش از ساير دانشجويان در معرض خطر از دست دادن سلامت رواني بوده عزت نفس قطعي ترين عامل در روند رشد رواني فرد و يکي از مهم ترين عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان است. اين مطالعه با هدف تعيين ابعاد عزت نفس در بين دانشجويان علوم پزشکي گيلان انجام شد.
روش ها:پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي-تحليلي است. جامعه آماري پژوهش شامل 2866 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان بود که 537 نفر از طريق روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي در سال تحصيلي 94-93 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه 58 سوالي استاندارد عزت نفس کوپراسميت، شامل 4 بعد (عزت نفس عمومي، اجتماعي، خانوادگي و تحصيلي) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک جمع آوري گرديد. سپس داده ها توسط نرم افزار آماري
SPSS با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي من ويتني و کروسکال واليس و فريدمن تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که ميانگين و انحراف معيار عزت نفس در بعد عمومي (
19.51±4.29)، بعد اجتماعي (5.35±1.29)، بعد خانوادگي (6.37±1.69)، بعد تحصيلي (5.62±1.68) و عزت نفس در کل (36.82±6.97) بود. هم چنين بين ميانگين نمره عزت نفس با جنسيت دانشجويان (p=0.015)، رشته تحصيلي (p=0.023)، علاقه مندي به رشته تحصيلي (p=0.0001) و سابقه واحد درسي مردود (p=0.013) ارتباط معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: بيشترين نمره مربوط به عزت نفس در بعد خانوادگي و کمترين نمره مربوط به بعد اجتماعي به دست آمد. با توجه به اهميت و ضرورت عزت نفس در تعالي نفس پيشنهاد مي گردد کارگاه هاي آموزشي تقويت عزت نفس با توجه به تاثير عوامل متعدد بر آن براي دانشجويان برگزار گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عسگری، ف.، و میرزایی، م.، و تبری، ر.، و کاظم نژاد، ا. (1395). بررسی وضعیت ابعاد عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 8(2 ), 18-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320926Vancouver : کپی

عسگری فریبا، میرزایی مریم، تبری رسول، کاظم نژاد احسان. بررسی وضعیت ابعاد عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1395 [cited 2021October19];8(2 ):18-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320926IEEE : کپی

عسگری، ف.، میرزایی، م.، تبری، ر.، کاظم نژاد، ا.، 1395. بررسی وضعیت ابعاد عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 8(2 ), pp.18-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320926. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 417 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی