نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1396 , دوره  17 , شماره  7 ; از صفحه 421 تا صفحه 430 .
 
عنوان مقاله: 

يک مدل اجزاي محدود ويسکوالاستيک مبتني بر تصاوير مقطعي متوالي فراصوتي از شريان کاروتيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 
در مطالعه حاضر، با استفاده از هندسه واقعي شريان کاروتيد يک مرد سالم که از تصاوير مقطعي متوالي فراصوتي استخراج شده است و نيز شکل موج فشار پالس وارد بر ديواره شريان و پارامترهاي مدل ويسکوالاستيک کلوين که هر دو از پردازش تصاوير متوالي فراصوتي با نماي طولي حاصل شده اند، يک مدل اجزاي محدود براي شريان کاروتيد ارائه شده است. با استخرج شکل موج قطر داخلي از پردازش تصاوير فراصوتي متوالي در امتداد طولي از شريان کاروتيد مشترک و کاليبره کردن آن بااستفاده از معادله نمايي، شکل موج فشارخون وارد بر شريان کاروتيد استخراج شد. با مشتق گيري از معادله گوسي برازش شده بر شکل موج فشارخون، شکل موج مشتق فشارخون وارد بر شريان کاروتيد در طول سيکل قلبي به دست آمد. سپس با بهينه سازي مدل ويسکوالاستيک کلوين، پارامترهاي مدل تخمين زده شد. مدل اجزاي محدود از شريان کاروتيد در نرم افزار ادينا ساخته و با بارگذاري در سه سيکل قلبي اجرا شد. براي اعتبارسنجي مدل، شکل موج هاي جابجايي شعاعي حاصل از مدل اجزاي محدود و جابجايي شعاعي حاصل از پردازش تصاوير متوالي فراصوتي در موقعيت فضايي تقريبا يکساني از شريان مقايسه شد. درصد ميانگين اختلاف نسبي جابجايي هاي شعاعي حاصل از مدل و حاصل از پردازش تصاوير فراصوتي برابر 9.3 درصد بود. از آنجاکه مدل هاي مکانيکي مناسب مي توانند توزيع صحيح تنش/کرنش ديواره و پلاک شريان کاروتيد را محاسبه و موقعيت نواحي مستعد آسيب را در پلاک مشخص کنند و با توجه به قابليت مدل فراصوتي پيشنهادي در اين مطالعه در توصيف صحيح رفتار ضرباني ديواره شريان انتظار مي رود که مدل ديناميکي پيشنهادي بتواند براي ارزيابي دقيق وضعيت بيماري شرياني به کار رود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمانی، ع.، و مختاری دیزجی، م.، و فتورایی، ن.، و صابری، ه. (1396). یک مدل اجزای محدود ویسکوالاستیک مبتنی بر تصاویر مقطعی متوالی فراصوتی از شریان کاروتید. مهندسی مکانیک مدرس, 17(7 ), 421-430. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320716Vancouver : کپی

سلیمانی عفت، مختاری دیزجی منیژه، فتورایی ناصر، صابری هژیر. یک مدل اجزای محدود ویسکوالاستیک مبتنی بر تصاویر مقطعی متوالی فراصوتی از شریان کاروتید. مهندسی مکانیک مدرس. 1396 [cited 2022May26];17(7 ):421-430. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320716IEEE : کپی

سلیمانی، ع.، مختاری دیزجی، م.، فتورایی، ن.، صابری، ه.، 1396. یک مدل اجزای محدود ویسکوالاستیک مبتنی بر تصاویر مقطعی متوالی فراصوتی از شریان کاروتید. مهندسی مکانیک مدرس, [online] 17(7 ), pp.421-430. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320716. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی