برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين افسردگي و عزت نفس با عملکرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: عملکرد تحصيلي در هر جامعه نشان دهنده موفقيت نظام آموزشي در زمينه هدف يابي و توجه به رفع نيازهاي فردي است. بنابراين نظام آموزشي را زماني مي توان کارآمد دانست که عملکرد تحصيلي فراگيران آن در دوره هاي مختلف داراي بيشترين و بالاترين رقم باشد.
مواد و روش ها: روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجويان فني-مهندسي و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 95-1394 به تعداد 7761 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان، 351 نفر برآورد شد و به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت (1967)، پرسشنامه افسردگي بک (1996) و معدل دانشجويان در سال تحصيلي 95-1394 بود. جهت تحليل داده ها از شاخص هاي فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار و آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بين افسردگي با عملکرد تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه، رابطه منفي و معناداري وجود دارد و بين عزت نفس و ابعاد آن (عزت نفس عمومي، عزت نفس خانوادگي، عزت نفس اجتماعي و عزت نفس تحصيلي) و عملکرد تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. هم چنين بر اساس نتايج تحليل رگرسيون، عزت نفس تحصيلي، عزت نفس خانوادگي و افسردگي 0.08 از واريانس نمرات عملکرد تحصيلي دانشجويان شرکت کننده در پژوهش را تبيين مي کنند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر مشاهده شد که ميان افسردگي و عملکرد تحصيلي دانشجويان، رابطه منفي و معنادار و نيز ميان عزت نفس و عملکرد تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دارایی، م. (1396). بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد. یافته, 19(5 (پیاپی 74) ), 117-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320610Vancouver : کپی

دارایی مهدی. بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد. یافته. 1396 [cited 2021October19];19(5 (پیاپی 74) ):117-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320610IEEE : کپی

دارایی، م.، 1396. بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد. یافته, [online] 19(5 (پیاپی 74) ), pp.117-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320610. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 681 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی