3 SID.ir | مدل مفهومي سيستم اطلاعاتي حاکميت باليني براي ارائه شاخص هاي آماري با استفاده از نمودارهاي زبان مدل سازي يکپارچه و نمودار موجوديت – رابطه
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مدل مفهومي سيستم اطلاعاتي حاکميت باليني براي ارائه شاخص هاي آماري با استفاده از نمودارهاي زبان مدل سازي يکپارچه و نمودار موجوديت – رابطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: حاکميت باليني ابزار کليدي مديريت و پايش اطلاعات است. هرچند استفاده از اطلاعات يکي از اجزاي اساسي حاکميت باليني است، اما متاسفانه توجه چنداني به مديريت اطلاعات در آن نشده است. هدف اين تحقيق شناسايي وضعيت و ارائه مدل مفهومي براي مديريت اطلاعات در راستاي حاکميت باليني بوده است.
روش بررسي: پژوهشي توصيفي مقطعي از نوع کاربردي در سال 1392 خورشيدي انجام شد. جامعه پژوهش کليه واحدهاي حاکميت باليني بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي کاشان (4 بيمارستان کاشان و 2 بيمارستان شهر آران و بيدگل) بوده و نمونه گيري انجام نشد. داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه گردآوري شد. پايائي از روش آزمون- باز آزمون سنجش شد (
a=0.89). پرسشنامه روايي صوري و محتوي داشته و توسط اساتيد صاحبنظر تائيد شد. داده هاي يک بيمارستان بصورت پايلوت جمع آوري و مجددا اصلاحات انجام و پرسشنامه نهايي تدوين گرديد. داده ها با آمار توصيفي و نرم افزار SPSS تحليل شد. با سناريوي منتج از پرسشنامه ها، نمودار موجوديت – رابط Entity Relation Diagram (ERD) و نمودارهاي زبان مدل سازي يکپارچه (UML) Unified Modeling Language به ترتيب با استفاده از برنامه هاي Visio 2007 و Rational Rose 7 ارائه شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد 25.79 درصد شاخص ها در بيمارستان ها محاسبه شده بودند. در هيچيک (صفر درصد) از واحد هاي حاکميت باليني بيمارستان هاي جامعه پژوهشي پايگاه داده اي طراحي نشده بود. 83.3 درصد از واحد حاکميت باليني بيمارستان ها اعلام نمودند که به پايگاه داده نياز دارند.
نتيجه گيري: واحد حاکميت باليني بيمارستان ها براي انجام رسالت خود به تمام شاخص هاي مورد نياز دسترسي ندارند. تعريف فرايندها و ترسيم مدل هاي لازم و ايجاد پايگاه داده جهت طراحي سيستم هاي اطلاعاتي ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی