نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان همخواني پژوهش هي پرستاري با نقشه جامع علمي سلامت کشور: مطالعه موردي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان، دانشکده پرستاری مامایی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: لازمه بوجود آمدن يک جامعه مطلوب تامين سلامت با کيفيت زندگي مطلوب است. براي نيل به اين هدف، نظام سلامت کشور، نقشه جامع علمي سلامت را تدوين نموده است. پژوهش در زمينه بررسي حيطه هاي مورد پژوهش در پرستاري بسيار محدود است درحاليکه مطالعه در اين زمينه مي تواند گامي بزرگ در جهت ارتقا نظام سلامت کشور باشد.پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان همخواني پژوهش هاي انجام شده در پرستاري با نقشه جامع علمي سلامت انجام شده است.روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي مقطعي از نوع کاربردي، پايان نامه هاي مقطع کارشناسي ارشد و دکتري پرستاري دانشکده پرستاري مامايي تبريز در سال 1392 مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي مورد پژوهش تعداد 135 پايانامه بود که به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده شامل چک ليست ارزيابي پايانامه ها بود. پايايي ابزار به روش ضريب توافق مشاهده گران مورد بررسي قرار گرفت (0.8). . داده ها در نرم افزار spssنسخه 18، با استفاده از آمار توصيفي (فراواني و درصد) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: مطابقت يافته هاي حاصل با نقشه جامع سلامت، نشان مي دهد که بيشترين (60 درصد) پژوهش هاي پرستاري انجام شده در سطح ارائه خدمات بود. همچنين مطالعات انجام يافته در سطوح جامعه و فرد-خانواده از نظر تعداد برابر مي باشند. در بررسي حوزه هاي اولويت دار نيز بيشترين (82.7 درصد) پژوهش هاي انجام شده مربوط به طبقه زيرساخت و کمترين (0.7 درصد) پژوهش مربوط به طبقه کمال بوده است.نتيجه گيري: بررسي پژوهش هاي انجام شده در دانشکده هاي علوم پزشکي و همخواني آن ها با عناصر نقشه جامع سلامت علاوه بر اينکه به عنوان شاخصي براي ارزيابي پيشرفت نقشه مي باشد بلکه مي تواند به عنوان يک خط مشي براي هدايت پژوهش ها انجام يافته در دانشکده هاي علوم پزشکي تلقي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ارشدی، م.، و رهکارفرشی، م. (1394). میزان همخوانی پژوهش هی پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت کشور: مطالعه موردی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مدیریت اطلاعات سلامت, 12(1 (پیاپی 41) ), 61-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320517Vancouver : کپی

ارشدی محمد، رهکارفرشی ماهنی. میزان همخوانی پژوهش هی پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت کشور: مطالعه موردی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مدیریت اطلاعات سلامت. 1394 [cited 2022May28];12(1 (پیاپی 41) ):61-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320517IEEE : کپی

ارشدی، م.، رهکارفرشی، م.، 1394. میزان همخوانی پژوهش هی پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت کشور: مطالعه موردی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مدیریت اطلاعات سلامت, [online] 12(1 (پیاپی 41) ), pp.61-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320517. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی