برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 120 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطوح سرمي واسپين و کمرين در موش هاي آزمايشگاهي مبتلا به ديابت نوع 2 و درمان شده با داروهاي آنتي ديابتي متفورمين و آکاربوز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: واسپين و کمرين هورمون هاي بافت چربي هستند که در برخي اختلالات از جمله ديابت ميزان آن ها در سرم تغيير مي يابد. در اين مطالعه اثر دو داروي آنتي ديابتي متفورمين و آکاربوز و همچنين ترکيب آن ها بر غلظت سرمي واسپين و کمرين در موش هاي صحرايي مبتلا به ديابت نوع 2 بررسي شد.
مواد و روش ها: 30 موش صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي در 5 گروه قرار گرفتند که 4 گروه به ديابت نوع2 مبتلا شدند، سه گروه از ديابتي ها به ترتيب با متفورمين، آکاربوز و ترکيب دو دارو به مدت شش هفته درمان شدند. وزن بدن، گلوکز ناشتا، هموگلوبين گليکه، پروفايل ليپيد، واسپين و کمرين سرم اندازه گيري شد. اطلاعات آماري با استفاده از نرم افزار
SPSS تحليل گرديد. نتايج به صورت ميانگين ± انحراف معيار گزارش و اختلاف آماري با 0.05>P معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: نتايج در اين مطالعه نشان داد سطح واسپين و کمرين در گروه کنترل ديابتي نسبت به گروه کنترل نرمال به طور معني داري به ترتيب کاهش (
P=0.001) و افزايش (P=0.004) داشت و درمان در هر سه گروه درمان شده موجب افزايش معني داري در ميزان واسپين سرم شد (P=0.0001)، اما درمان با متفورمين موجب کاهش معني داري در ميزان کمرين در اين گروه شد (P=0.036). در اين مطالعه گلوکز ناشتا و هموگلوبين گليکه و پروفايل ليپيد در گروه تحت درمان با هر دو دارو کاهش بيشتري را نشان داد.
نتيجه گيري: متفورمين و آکاربوز احتمالا از طريق افزايش سطح سرمي واسپين موجب کاهش مقاومت به انسولين مي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی