برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 83 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش تفکر انتقادي بر سبک حل مساله (کارآمد و ناکارآمد) دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش تفکر انتقادي بر سبک حل مساله (کارآمد و ناکارآمد) دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش، نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش را تمامي دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه دوم ناحيه دو شهر اردبيل در سال تحصيلي 95-1394 تشکيل مي دادند که از ميان آنها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، 60 دانش آموز انتخاب شده و به طور تصادفي در گروه آزمايش (30 نفر) و گروه کنترل (30 نفر) جايگزين شدند. شرکت کنندگان گروه آزمايش، 6 جلسه تحت آموزش تفکر انتقادي قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه تجديد نظر شده حل مساله اجتماعي دزوريلا، نزو، ميد-اوليورز (2000) استفاده شد. داده ها با روش آماري کواريانس چندمتغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان داد که فرضيه پژوهش مبني بر اثربخشي آموزش تفکر انتقادي بر سبک حل مساله دانش آموزان مورد تائيد قرار گرفته است. بدين صورت که ميانگين نمره هاي پس آزمون دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل به طور معناداري در سبک حل مساله کارآمد (جهت گيري مثبت به مساله و سبک منطقي حل مساله) بيشتر و در سبک حل مساله ناکارآمد (جهت گيري منفي به مساله، سبک اجتنابي حل مساله و سبک تکانشي حل مساله) کمتر بود. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که آموزش تفکر انتقادي در افزايش سبک حل مساله کارآمد دانش آموزان اثربخش است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی