برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 7 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي روش تدريس جيگ ساو بر خودکارآمدي رياضي و اضطراب رياضي در درس آمار و مدل سازي در بين دانش آموزان علوم انساني دوره دوم متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر، بررسي اثربخشي روش تدريس جيگ ساو بر خودکارآمدي رياضي و اضطراب رياضي در درس آمار و مدل سازي در بين دانش آموزان علوم انساني دوره دوم متوسطه مي باشد. روش تحقيق از نوع آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه شاهد، و جامعه آماري نيز شامل کليه دانش آموزان دختر شاخه علوم انساني مقطع دوم متوسطه در شهرستان اروميه مي باشد. به منظور اجراي پژوهش، ابتدا به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، يک کلاس 36 نفري انتخاب، و به صورت تصادفي اعضاي آن به دو گروه آزمايش و گواه گمارده شدند با انجام پيش آزمون براي هر دو گروه، تدريس مباحثي از کتاب آمار و مدل سازي براي گروه کنترل به صورت سنتي توسط معلم مربوطه، و براي گروه آزمايش توسط محقق صورت گرفت. بعد از اتمام ده جلسه آموزش، مجددا دو ابزار ذيل به عنوان پس آزمون، روي افراد گروه نمونه اجرا شد. براي اندازه گيري متغيرها، از مقياس خودکارآمدي رياضي قنبرزاده علمداري و مقياس اضطراب رياضي پليک و پاکر استفاده شد. جهت تحليل داده ها از روش هاي آماري تحليل کوواريانس تک عاملي (آنکوا) و چند متغيري (مانکوا) استفاده گرديد. نتايج نشان داد که روش تدريس يادگيري مشارکتي از نوع جيگ ساو بر خودکارآمدي رياضي و کاهش اضطراب رياضي در بين دانش آموزان موثر است .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

تقی زاده، ر.، و عبدلی سلطان احمدی، ج. (1396). اثربخشی روش تدریس جیگ ساو بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در درس آمار و مدل سازی در بین دانش آموزان علوم انسانی دوره دوم متوسطه. روانشناسی مدرسه, 6(2 ), 7-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320210Vancouver : کپی

تقی زاده رقیه، عبدلی سلطان احمدی جواد. اثربخشی روش تدریس جیگ ساو بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در درس آمار و مدل سازی در بین دانش آموزان علوم انسانی دوره دوم متوسطه. روانشناسی مدرسه. 1396 [cited 2021April23];6(2 ):7-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320210IEEE : کپی

تقی زاده، ر.، عبدلی سلطان احمدی، ج.، 1396. اثربخشی روش تدریس جیگ ساو بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در درس آمار و مدل سازی در بین دانش آموزان علوم انسانی دوره دوم متوسطه. روانشناسی مدرسه, [online] 6(2 ), pp.7-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320210. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 206 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی