برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 26 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي، هيجاني و تحصيلي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی
 
چکیده: 

آموزش مهارت هاي مثبت انديشي براي کودکان و نوجوانان، به منظور تقويت و بهبود ارتباط مثبت با خود، ارتباط مثبت با ديگران و زندگي و نيز افزايش عزت نفس و موفقيت تحصيلي آنان بسيار مفيد و سودمند به نظر مي رسد. با توجه به اهميت مثبت انديشي و جنبه هاي گسترده آن از جمله نقش آن در سازگاري نوجوانان، پژوهش حاضر به بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي، هيجاني و تحصيلي دانش آموزان پرداخت. روش پژوهش، آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري همه دختران دانش آموز دبيرستان هاي شهر ساري بودند. نمونه آماري تعداد 30 نفر از دانش آموزان که به شيوه تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سازگاري سينگ و سينها بود که قبل و بعد از ارائه آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر گروه آزمايش، براي هر دو گروه گواه و آزمايش اجرا گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل ميانگين و انحراف معيار و تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج نشان داد که آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي، هيجاني و تحصيلي دانش آموزان تاثير معناداري دارد .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پوررضوی، س.، و حافظیان، م. (1396). اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی, هیجانی و تحصیلی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه, 6(1 ), 26-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320192Vancouver : کپی

پوررضوی سیده صغری، حافظیان مریم. اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی, هیجانی و تحصیلی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه. 1396 [cited 2021October24];6(1 ):26-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320192IEEE : کپی

پوررضوی، س.، حافظیان، م.، 1396. اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی, هیجانی و تحصیلی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه, [online] 6(1 ), pp.26-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320192. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 545 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی