برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 33 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه شيفتگي مرتبط با کار (WOLF)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه شيفتگي مرتبط با کار 13 ماده اي باکر (2008) بوده است. بدين منظور تعداد 260 نفر از کارکنان شرکت هواپيما سازي ايران به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به پرسشنامه هاي پژوهش پاسخ دادند. ساختار عامل اکتشافي با روش چرخش واريماکس در پرسشنامه شيفتگي مرتبط با کار همانند پرسشنامه اصلي، 3 عامل را به دست آورد که روي هم 71.37 واريانس پرسشنامه را تبيين کردند. تحليل عاملي تاييدي نشان داد که داده ها از برازش خوبي برخوردار است. به منظور مطالعه پايايي مقياس، از روش هاي همساني دروني و پايايي تنصيفي استفاده شد. ضرايب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس، 0.88، براي خرده مقياس جذب 0.94، براي خرده مقياس لذت 0.88 و براي خرده مقياس انگيزش دروني 0.8 در حد مطلوب مي باشند. همچنين ضريب پايايي تنصيف مقياس شيفتگي مربوط به کار نيز 0.88 برآورد گرديد. براي تعيين روايي آزمون از روايي محتوا، روايي واگرا و همگرا و تحليل عوامل (اکتشافي، تاييدي) استفاده شد. نتايج روايي همگرا نشان داد بين تجربه شيفتگي و خشنودي شغلي (بريفيلد و روث، 1951) ضريب همبستگي 0.825، و بين تجربه شيفتگي و عواطف مثبت (واتسن، کلارک و تلگن، 1988) ضريب همبستگي 0.593 وجود دارد. هم چنين نتايج روايي واگرا نشان داد بين تجربه شيفتگي مرتبط با کار و عاطفه منفي (واتسن، کلارک و تلگن، 1988) ضريب همبستگي -0.614 وجود دارد (p 0.000). از مقياس تجربه شيفتگي مرتبط با کار مي توان در کارهاي باليني و پژوهشي استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

قمرانی، ا.، و صالحی، ه.، و گل کاری، ط.، و عرب بافرانی، ح. (1395). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF). پژوهش های کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی), 7(2 ), 33-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320082Vancouver : کپی

قمرانی امیر، صالحی هاجر، گل کاری طاهره، عرب بافرانی حمیدرضا. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF). پژوهش های کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی). 1395 [cited 2021April23];7(2 ):33-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320082IEEE : کپی

قمرانی، ا.، صالحی، ه.، گل کاری، ط.، عرب بافرانی، ح.، 1395. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF). پژوهش های کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی), [online] 7(2 ), pp.33-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320082. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 219 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی