برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير اجراي دستورالعمل نحوه تکميل پرونده بيماران توسط پزشکان بر ميزان نواقص پرونده هاي پزشکي در بيمارستان ضيائيان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فن آوری‌های پزشکی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ثبت کامل و به موقع پرونده پزشکي بيماران، نقش مهمي در بهبود فعاليت هاي درماني، آموزشي، پژوهشي و قانوني دارد. پرونده ناقص، انعکاس دهنده مراقبت و درمان ناقص است. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير اجراي دستورالعمل نحوه تکميل پرونده بيماران توسط پزشکان بر ميزان نواقص پرونده هاي پزشکي بيمارستان ضيائيان تهران صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي- کاربردي بود که به صورت گذشته نگر در سال 1395 انجام شد. جامعه پژوهش را 2413 پرونده پزشکي در ماه هاي مرداد و آذر تشکيل داد. نمونه ها شامل 324 پرونده ناقص مرداد ماه (قبل از مداخله) و 288 پرونده ناقص آذر ماه (بعد از مداخله) بود. جهت جمع آوري اطلاعات، از چک ليست مميزي اوراق پرونده استفاده گرديد. در نهايت، داده ها با استفاده از آزمون Wilcoxon مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نواقص پرونده هاي پزشکي قبل و بعد از مداخله به ترتيب 12.4 و 9.9 درصد به دست آمد. تاثير معني دار مداخله آموزشي در کاهش نواقص پرونده در فرم پذيرش و خلاصه ترخيص (0.012 = P)، درخواست مشاوره (0.048 = P)، گزارش عمل جراحي (0.001 > P)، خلاصه پرونده (0.001 = P) و بيهوشي (0.012 = P) مشاهده گرديد، اما مداخله تاثير معني داري را در کل مستندسازي پرونده ها نشان نداد (0.238 = P).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، به نظر مي رسد کاهش نواقص پرونده پزشکي در بيمارستان مورد بررسي معني دار نبود که اين امر مي تواند بر روند درمان بيماران، کيفيت انتقال اطلاعات و استفاده در مراجع قانوني تاثير بگذارد. نتايج پژوهش مي تواند براي مسوولان و مديران بيمارستان در راستاي برنامه ريزي بهينه مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی