4 SID.ir | مقايسه تاثير روش هاي چند حسي فرنالد و اورتون-گيلينگهام در بهبود مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير روش هاي چند حسي فرنالد و اورتون-گيلينگهام در بهبود مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي دو روش آموزشي چندحسي فرنالد و اورتون-گيلينگهام بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر و دختر پايه دوم و سوم ابتدايي بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي با سه گروه (دو گروه آزمايشي و يک گروه گواه) با پيش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماري شامل دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مرکز اختلالات يادگيري ابن سينا شهر کرج بود که به شيوه نمونه گيري تمام شمار 21 نفر گزينش و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يک گروه گواه (7 نفر روش فرنالد، 7 نفر روش اورتون-گيلينگهام و 7 نفر گروه گواه) جايگزين شدند. سپس آزمون تشخيصي خواندن شفيعي و همکاران روي هر سه گروه به عنوان پيش آزمون اجرا گرديد. دو گروه آزمايش به مدت 7 جلسه 30 دقيقه اي به طور انفرادي با روش هاي چند حسي فرنالد و اورتون -گيلينگهام آموزش ديدند و در پايان مداخلات، آزمون تشخيصي خواندن روي هر سه گروه اجرا گرديد و خطاي خواندن سه گروه در پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از روش تحليل کواريانس مقايسه شد. يافته ها نشان داد مداخله روش فرنالد و اورتون-گيلينگهام منجر به تفاوت معني دار بين دو گروه آزمايش و گواه شده است. مقايسه هاي زوجي نشان داد که بين ميانگين نمرات پس آزمون خواندن دو گروه فرنالد و اورتون-گيلينگهام نيز تفاوت معني داري وجود دارد. يافته هاي پژوهش نشان داد که آموزش روش فرنالد نسبت به روش اورتون-گيلينگهام بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان سودمندتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی