برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  7 , شماره  19 ; از صفحه 93 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني عملکرد رياضي دانش آموزان بر اساس خودکارآمدي رياضي و مهارت هاي مطالعه رياضي: نقش تعديل کننده جنسيت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از اجراي ژوهش حاضر، پيش بيني عملکرد رياضي دانش آموزان از طريق مهارت هاي مطالعه رياضي و خودکارآمدي رياضي بود.روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش را همه دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر جغتاي به تعداد 354 نفر (176 نفر دختر و 178 نفر پسر) تشکيل مي دادند. روش نمونه گيري، روش سرشماري بود و به منظور گردآوري داده ها، از نمره هاي رياضي نيمسال اول تحصيلي 94-1393 براي عملکرد رياضي، پرسشنامه خودکارآمدي رياضي ميدلتون و ميگلي (1997) و پرسشنامه مهارت هاي مطالعه رياضي استفاده شد. روايي محتوايي پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و پايايي آنها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تاييد شد. نتايج نشان داد که خودکارآمدي رياضي و مولفه هاي راهبرد يادگيري، مديريت زمان و امتحان دادن با عملکرد رياضي رابطه مثبت و معني داري داشتند. همچنين نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد که عملکرد رياضي از طريق خودکارآمدي رياضي و راهبرد يادگيري قابل پيش بيني است. از سوي ديگر، به منظور بررسي اثر تعديل کنندگي جنسيت، تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که جنسيت، تنها رابطه بين خودکارآمدي رياضي و عملکرد رياضي را تعديل مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حکیم زاده، ر.، و مقدم زاده، ع.، و امیری، م. (1396). پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی ریاضی و مهارت های مطالعه ریاضی: نقش تعدیل کننده جنسیت. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, 7(19 ), 93-113. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319579Vancouver : کپی

حکیم زاده رضوان، مقدم زاده علی، امیری محمد. پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی ریاضی و مهارت های مطالعه ریاضی: نقش تعدیل کننده جنسیت. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. 1396 [cited 2021September21];7(19 ):93-113. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319579IEEE : کپی

حکیم زاده، ر.، مقدم زاده، ع.، امیری، م.، 1396. پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی ریاضی و مهارت های مطالعه ریاضی: نقش تعدیل کننده جنسیت. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, [online] 7(19 ), pp.93-113. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319579. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 416 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی