برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر هيجان مثبت يادگيري و خودنظم دهي تحصيلي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان
 
چکیده: 
هدف: پژوهش حاضر با هدف، تاثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر هيجان مثبت يادگيري و خودنظم دهي تحصيلي در دانش آموزان دختر پايه اول دوره اول متوسطه انجام گرفت.روش: طرح پژوهش نيمه آزمايشي با پيش آزمون -پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماري، شامل کليه دانش آموزان دختر پايه اول دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصيلي 96-1395 بود. حجم نمونه پژوهش شامل 60 نفر بودند (30 نفر گروه آزمايش و 30 نفر گروه گواه) که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. سپس تنها گروه آزمايش تحت آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشي، از هر دو گروه آزمايش و گواه پس آزمون به عمل آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي هيجان يادگيري پکران، گوئتز، تيتز و پري (2002) و خود نظم دهي تحصيلي وريان (1987) بود. براي تجزيه وتحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (تحليل کوواريانس چند متغيره و تک متغيره) استفاده شد.يافته ها: يافته هاي حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر افزايش هيجان مثبت يادگيري و خود نظم دهي تحصيلي در دانش آموزان دختر پايه اول دوره اول متوسطه شهر خرم آباد تاثير معني داري داشته است (p<0.001).نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله، آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي براي افزايش هيجان مثبت يادگيري و خود نظم دهي تحصيلي در دانش آموزان دختر توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، م.، و بیرانوند، ز. (1396). تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر هیجان مثبت یادگیری و خودنظم دهی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه. راهبردهای شناختی در یادگیری, 5(9 ), 137-159. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319064Vancouver : کپی

صادقی مسعود، بیرانوند زینب. تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر هیجان مثبت یادگیری و خودنظم دهی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه. راهبردهای شناختی در یادگیری. 1396 [cited 2021December09];5(9 ):137-159. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319064IEEE : کپی

صادقی، م.، بیرانوند، ز.، 1396. تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر هیجان مثبت یادگیری و خودنظم دهی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه. راهبردهای شناختی در یادگیری, [online] 5(9 ), pp.137-159. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319064. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی