نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس خودکارآمدي در يادگيرندگان زبان انگليسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 
هدف: مقياس خودکارآمدي در زبان انگليسي بر اساس نظريه خودکارآمدي بندورا توسط وانگ و همکاران (2014 و 2013) جهت استفاده در مدارس و براي اندازه گيري خودکارآمدي در زبان انگليسي ساخته شده است. هدف پژوهش حاضر نيز تعيين ويژگي هاي روان سنجي مقياس خودکارآمدي در زبان انگليسي مي باشد.روش: جامعه آماري مطالعه حاضر را کليه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحيه يک و دو همدان، در سال تحصيلي 95-1394 تشکيل مي دهد. نمونه پژوهش متشکل از 408 دانش آموز است که به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. طرح پژوهش همبستگي از نوع تحليل عاملي مي باشد.يافته ها: نتايج نشان داد که اعتبار مقياس خودکارآمدي زبان انگليسي بر اساس آلفاي کرونباخ 0.902، با روش لاندا 2 گاتمن 0.912 و با استفاده از روش دو نيمه کردن، 0.864 مي باشد. بررسي هاي مربوط به روايي محتوا و سازه مقياس خودکارآمدي زبان انگليسي مويد روايي مقياس مذکور است. يافته هاي حاصل از تحليل عاملي تائيدي همانند فرم اصلي، چهار عامل خودکارآمدي در خواندن، خودکارآمدي در نوشتن، خودکارآمدي در گوش دادن و خودکارآمدي در صحبت کردن را مورد تاييد قرار داد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده مي توان گفت که مقياس خودکارآمدي زبان انگليسي ابزاري قابل اعتماد و روا براي اندازه گيري خودکارآمدي در زبان انگليسي مي باشد و مي توان از آن به عنوان ابزاري مفيد در سنجش خودکارآمدي در يادگيرندگان زبان انگليسي استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی شریف، ع.، و ابراهیم خانی، م.، و محمدی، و. (1396). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی. راهبردهای شناختی در یادگیری, 5(9 ), 83-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319057Vancouver : کپی

رضایی شریف علی، ابراهیم خانی محمدرضا، محمدی ولی. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی. راهبردهای شناختی در یادگیری. 1396 [cited 2022May27];5(9 ):83-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319057IEEE : کپی

رضایی شریف، ع.، ابراهیم خانی، م.، محمدی، و.، 1396. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی. راهبردهای شناختی در یادگیری, [online] 5(9 ), pp.83-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319057. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 260 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی