برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 115 تا صفحه 134 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اعتبار و ساختار عاملي نسخه فارسي سياهه خودشيفتگي آسيب شناختي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضرتعيين اعتبار و روايي نسخه فارسي سياهه خود شيفتگي آسيب شناختي بود. روش: در اين پژوهش توصيفي، 682 دانشجو (292زن، 390مرد) به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان دانشگاه هاي مختلف شهر تهران انتخاب شدند و سياهه خود شيفتگي آسيب شناختي بر روي آن ها اجرا شد. جهت تعيين اعتبار و روايي سياهه خود شيفتگي آسيب شناختي، روش آلفاي کرونباخ، اعتبار باز آزمايي و تحليل عاملي تاييدي به کار رفت. يافته ها: ضريب همبستگي باز آزمايي براي کل مقياس 0.90 بود. آلفاي کرونباخ کل مقياس 0.95 و براي مولفه هاي آن در دامنه 0.77 تا 0.92 بود. نتايج تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول نشان داد که هفت مولفه سياهه خود شيفتگي آسيب شناختي بر روي يک عامل بار مي گيرند و مدل 7 عاملي درنمونه ايراني برازش دارد.همچنين، نتايج تحليل عاملي مرتبه دوم نيز نشان داد هفت مولفه سياهه خود شيفتگي آسيب شناختي بر روي دو عامل آسيب پذيري خود شيفته وار و بزرگ منشي خود شيفته وار بار مي گيرند و مدل دو عاملي برازش قابل قبولي دارد. نتيجه گيري: نتايج حاصل، يافته هاي پژوهش هاي پيشين را تکرار کرد و از ساختار هفت عاملي مرتبه اول و ساختار دو عاملي مرتبه دوم سياهه خود شيفتگي آسيب شناختي حمايت کرد. بر اساس نتايج اين پژوهش، نسخه فارسي سياهه خود شيفتگي آسيب شناختي براي سنجش خود شيفتگي آسيب شناختي در نمونه ايراني از اعتبار و روايي مناسبي برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ترشابی، م.، و رسول زاده طباطبایی، س.، و بشارت، م.، و عسگری، ع. (1395). بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی. اندازه گیری تربیتی, 6(22 ), 115-134. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=318689Vancouver : کپی

ترشابی ملیحه، رسول زاده طباطبایی سیدکاظم، بشارت محمدعلی، عسگری علی. بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی. اندازه گیری تربیتی. 1395 [cited 2021April12];6(22 ):115-134. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=318689IEEE : کپی

ترشابی، م.، رسول زاده طباطبایی، س.، بشارت، م.، عسگری، ع.، 1395. بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی. اندازه گیری تربیتی, [online] 6(22 ), pp.115-134. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=318689>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی