برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 67 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه کاريوتيپي برخي جمعيت هاي مختلف گونه هاي از جنس آگروپايرون (Agropyron) موجود در بانک ژن منابع طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
چکیده: 

به منظور مطالعه کاريوتيپي و تعيين روابط خويشاوندي بين 16 جمعيت مختلف از جنس آگروپايرون، متعلق به 5 گونه Agropyron deserterum، A. tauri، A. repens، A. pectiniforme و A. imbricatum (از گونه A. imbricatum 4 جمعيت و بقيه گونه ها هر کدام 3 جمعيت) از سلولهاي مريستم ريشه چه استفاده شد. براي هر جمعيت چهار صفحه متافازي مناسب (4 تکرار) که در آنها مورفولوژي کروموزوم ها کاملا واضح بود انتخاب و عکس برداري شد. در نمونه هاي مورد بررسي عدد پايه کروموزومي (x) برابر با 7 بود و سطوح پلوئيدي، ديپلوئيد، تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد را نشان دادند. نتايج حاصل از تهيه کاريوتيپ استاندارد و اندازه گيري پارامترهاي مختلف کروموزومي شامل طول کل کروموزوم، طول بازوي بلند کروموزوم، طول بازوي کوتاه کروموزوم، نسبت بازوها، شاخص سانترومري، درصد شکل کلي کاريوتيپ، دامنه طول نسبي کروموزوم ها و شاخص تعيين عدم تقارن درون کروموزومي و بين کروموزومي، نشان داد که از لحاظ صفات مذکور در بين جمعيت هاي مختلف 5 گونه، تفاوت معني داري در سطح احتمال 1% (براي صفت شکل کلي کاريوتيپ در سطح 5%) وجود داشت. اندازه متوسط طول کل کروموزوم ها در نمونه هاي مورد بررسي 5/10 ميکرون بود. در تجزيه به مولفه هاي اصلي مشخص گرديد که سه مولفه اول، دوم و سوم بيش از 90 درصد از کل تنوع حاکم را تعيين کردند. بر اساس مولفه اول صفات طول کل کروموزوم، طول بازوي بلند کروموزوم، نسبت بازوها، شاخص سانترومري، شکل کلي کاريوتيپ و شاخص تعيين عدم تقارن درون کروموزومي بيشترين نقش را داشتند. با برش دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه ايف جمعيت ها از نظر صفات کاريوتيپي به پنج گروه مجزا طبقه بندي شدند. کمترين فاصله ژنتيکي بين جمعيت 15357 از گونه A. deserterum و جمعيت 11389 از گونه A. imbricatum، و بيشترين فاصله ژنتيکي بين جمعيت 629 از گونه A. deserterum و جمعيت 327 از گونه A. tauri به دست آمد. در دندروگرام پراکنش جمعيت ها بر اساس دو مولفه اصلي اول کل جمعيت ها در پنج گروه قرار گرفتند که با نتايج گروه بندي تجزيه خوشه اي مطابقت داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی