برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 85 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين تاثير اعتماد و سلامت سازماني بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير در سازمان هاي دولتي با توجه به نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي: شهرداري اهواز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
 
چکیده: 

تغيير، تنها عنصر دائمي در زندگي و کسب و کار است، اما در جريان پياده سازي فرايند تغيير، چالش هايي پيش روي سازمان ها به ويژه سازمان هاي دولتي قرار مي گيرد که يکي از مهم ترين آنها مقاومت کارکنان سازمان در برابر تغيير است. عوامل زيادي بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير تاثير مي گذارد. اعتماد و سلامت سازماني از عواملي هستند که مي تواند سازمان را در راستاي دستيابي به اهداف از جمله اهداف تغيير، کمک کند. از طرف ديگر در مطالعات پژوهشگران به نقش تعهد سازماني به عنوان متغير ميانجي توجه شده است. هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير اعتماد و سلامت سازماني بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير با توجه به نقش ميانجي تعهد سازماني در شهرداري اهواز است. اين مطالعه کاربردي روي نمونه تصادفي 211 نفر از کارکنان شهرداري اهواز انجام شده است. نتايج تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از طريق پرسشنامه، با استفاده از تکنيک مدل سازي معادلات ساختاري و نرم افزار PLS نشان مي دهد اعتماد سازماني بر مقاومت در برابر تغيير، تاثير معکوس و معناداري دارد، اما اثر منفي سلامت سازماني بر مقاومت معنادار گزارش نشد. نتايج آزمون سوبل نيز، نقش ميانجي تعهد سازماني در تاثير اعتماد بر مقاومت در برابر تغيير را به طور معنادار تاييد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 225
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی