برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 258 تا صفحه 271 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين اخلاق حرفه اي و جامعه پذيري سازماني ميان کارکنان معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نقش راهبردي اخلاق حرفه اي در سازمان ها و ادارات دولتي مورد تاکيد بسياري از محققين مي باشد. متخصصان مديريت استراتژيک، اصول اخلاقي شايسته را به عنوان يکي از پيش شرط هاي مديريت استراتژيک خوب دانسته اند. هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت اخلاق حرفه اي در ميان کارکنان معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جامعه پذير شدن آن مي باشد.
روش بررسي: تحقيق با هدف کاربردي، به شيوه گردآوري ميداني و به صورت توصيفي- همبستگي مي باشد. حجم
نمونه با توجه به جدول مورگان 153 نفر تعيين و نمونه ها به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها، دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذيري سازماني Ralph cutz و پرسشنامه اخلاق حرفه اي Murray بود که روايي آن تاييد شد و پايايي آنها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و نرم افزار SPSS صورت گرفت. اين تحقيق گردآوري شده به کمک روش هاي آماري توصيفي و استنباطي همچون آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي ساده، آزمون کولموگروف- اسميرنوف و شايپرو- ويلک از طريق نرم آفزار آماري SPSS و PLS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: يافته ها حکايت از وجود ارتباط معني دار بين جامعه پذيري سازماني با مسووليت پذيري (
r=0.517, p<0.01) و صداقت (r=0.526, p<0.01) داشت. بيشترين همبستگي جامعه پذيري با متغير عدالت و انصاف (r=0.538, p<0.01) و کمترين همبستگي با فروتني (r=0.483, p<0.01) بود.
نتيجه گيري: وجود رابطه معنادار بين اخلاق حرفه اي و جامعه پذيري سازماني در ميان کارکنان معاونت آموزشي وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بيانگر همبستگي نزديک اين دو متغير با هم بود. نتايج حاکي از آن است که وجود ارتباط معني دار مي تواند در ارتقاء کيفيت عملکرد سازمان موثر و راهگشا باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طاهری، ا.، و محمدداوودی، ا.، و جعفری، پ. (1396). رابطه بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی. طب و تزکیه, 26(4 ), 258-271. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317895Vancouver : کپی

طاهری الهام، محمدداوودی امیرحسین، جعفری پریوش. رابطه بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی. طب و تزکیه. 1396 [cited 2021October24];26(4 ):258-271. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317895IEEE : کپی

طاهری، ا.، محمدداوودی، ا.، جعفری، پ.، 1396. رابطه بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی. طب و تزکیه, [online] 26(4 ), pp.258-271. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317895. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 309 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی