برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان انطباق برنامه درسي قصد شده و اجرا شده پيش از دبستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 
چکیده: 

پژوهش حاضر، ميزان انطباق بين دو برنامه درسي قصد شده و اجرا شده در دوره پيش از دبستان را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است. روش تحقيق مورد استفاده، توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه مورد مطالعه مربيان مراکز پيش دبستاني غرب استان مازندران در سال 1388 بودند، 122 نفر از نمونه هاي پژوهش به صورت تصادفي خوشه اي از شهر هاي عباس آباد، چالوس، تنکابن و رامسر انتخاب شدند. داده هاي مورد نياز بر اساس مطالعه و تحليل اسناد مربوط به برنامه هاي پيش از دبستان و راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش دبستاني مصوب سال 1387 شوراي عالي آموزش و پرورش و اجراي پرسشنامه بسته پاسخ پنج درجه اي ليکرت گرد آوري شد. اين پرسشنامه، برنامه درسي در حال اجرا در سه بعد اهداف، فعاليت ها و روش هاي ارزشيابي در دوره را از نظر مربيان مي سنجد. اعتبار پرسشنامه با استناد به مطالب موجود در راهنماي برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش دبستاني و تاييد دو نفر از اساتيد (ضريب كاپا) و نيز اجراي آزمايشي آن بر روي نمونه اي از جمعيت مورد مطالعه تاييد شد. همچنين ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرانباخ 0.91 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها، از آمار توصيفي و آزمون تي تک متغيره استفاده شده است. نتايج نشان دهنده اين است که بين اهداف، فعاليت ها و روش هاي ارزشيابي در برنامه درسي قصد شده با برنامه درسي در حال اجرا تا حدودي انطباق وجود دارد. بررسي مقايسه اي بين نظرات پاسخگويان در تحقق اهداف نشان مي دهد که بيشترين ميزان تحقق اهداف مربوط به «حيطه شناختي» و کمترين تحقق اهداف مربوط به «حيطه عاطفي» مي باشد. همچنين در مورد فعاليت هاي اجرا شده توسط مربيان، فعاليت هاي شعر و سرود، نقاشي، قصه، بحث گروهي و بازي به ترتيب اولويت، بيشترين فعاليت به کار گرفته شده است. در مورد چگونگي ارزشيابي توسط مربيان در برنامه اجرا شده ارزشيابي به روش مشاهده (46 درصد)، ارزشيابي به روش شفاهي (45 درصد) و ارزشيابي به روش مستمر (9 درصد) بيشتر از ديگر روش ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضوی، ع.، و گرجی پشتی، خ. (1394). میزان انطباق برنامه درسی قصد شده و اجرا شده پیش از دبستان. نظریه و عمل در برنامه درسی, 3(5 ), 65-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317598Vancouver : کپی

رضوی عبدالحمید، گرجی پشتی خدیجه. میزان انطباق برنامه درسی قصد شده و اجرا شده پیش از دبستان. نظریه و عمل در برنامه درسی. 1394 [cited 2021November27];3(5 ):65-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317598IEEE : کپی

رضوی، ع.، گرجی پشتی، خ.، 1394. میزان انطباق برنامه درسی قصد شده و اجرا شده پیش از دبستان. نظریه و عمل در برنامه درسی, [online] 3(5 ), pp.65-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317598. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی