برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين ميانگين درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسي و بررسي روابط آن با تعداد مهاجرت و توليد عسل كلني هاي زنبور عسل Apis mellifera L. در استان آذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
چکیده: 

براي تعيين ميانگين درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسي و بررسي ارتباط آن با تعداد مهاجرت و توليد عسل كلني هاي زنبور عسل از 410 كندوي مدرن در 380 زنبورستان واقع در 15 شهرستان استان آذربايجان شرقي براساس نسبت پراكنش و تعداد مهاجرت زنبورستان ها نمونه گيري به عمل آمد. ازهر زنبورستان 10% كندوهاي مدرن به صورت تصادفي انتخاب، سپس از هر كندو 3 شان نوزاد خارج نموده وازطرفين آنها در سه محل متفاوت نمونه بردار بعمل آمد. نمونه برداري درفصل پرورش ملكه استان به روش Ruttner از شمارش سلولهاي خالي موجود در كنار سلوهاي سربسته انجام يافت. براي برآورد ميانگين توليد عسل كلني هاي زنبور عسل تحت مطالعه، ركورد گيري عسل در فصل برداشت عسل استان انجام گرفت. تجزيه و تحليل داده ها در قالب طرح كاملا تصادفي نامتعادل و مقايسه ميانگين ها به روش آزمون دانكن انجام شد. ميانگين مقدار هموزيگوتي آلل هاي جنسي كلني هاي زنبور عسل در زنبورستان هاي فاقد مهاجرت، يكبار مهاجرت، دو بار مهاجرت، سه بار مهاجرت و چهار بارمهاجرت به ترتيب 33.25، 19.71، 16.94، 13.80 و 8.87 درصد برآورد گرديد كه از لحاظ آماري، اختلاف معني داري بين آنها مشاهده گرديد (p<0.01) نتايج حاصله نشان داد كه تعداد مهاجرت زنبورستانها با درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسي كلني هاي زنبورعسل رابطه خطي معني دارند (p<0.01). با افزايش تعداد مهاجرت زنبورستان ها درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسي كلني هاي زنبور عسل كاهش يافت. همچنين بين درصدهموزيگوتي آلل هاي جنسي كلني هاي زنبور عسل و مقدار توليد عسل آنها ارتباط خطي معني داري مشاهده گرديد (p<0.01) و با افزيش درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسي كلني هاي زنبور عسل، مقدار توليد عسل آنها كاهش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

میرزایی، ح.، و پوراصغر، ج.، و طهماسبی، غ.، و مقدم، م.، و عراقی، م. (1384). تعیین میانگین درصد هموزیگوتی آلل های جنسی و بررسی روابط آن با تعداد مهاجرت و تولید عسل کلنی های زنبور عسل Apis mellifera L. در استان آذربایجان شرقی . پژوهش و سازندگی, 17(1 (پی آیند 66) در امور دام و آبزیان), 53-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=31755Vancouver : کپی

میرزایی حسین، پوراصغر جواد، طهماسبی غلامحسین، مقدم محمد، عراقی محمد. تعیین میانگین درصد هموزیگوتی آلل های جنسی و بررسی روابط آن با تعداد مهاجرت و تولید عسل کلنی های زنبور عسل Apis mellifera L. در استان آذربایجان شرقی . پژوهش و سازندگی. 1384 [cited 2021April15];17(1 (پی آیند 66) در امور دام و آبزیان):53-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=31755IEEE : کپی

میرزایی، ح.، پوراصغر، ج.، طهماسبی، غ.، مقدم، م.، عراقی، م.، 1384. تعیین میانگین درصد هموزیگوتی آلل های جنسی و بررسی روابط آن با تعداد مهاجرت و تولید عسل کلنی های زنبور عسل Apis mellifera L. در استان آذربایجان شرقی . پژوهش و سازندگی, [online] 17(1 (پی آیند 66) در امور دام و آبزیان), pp.53-59. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=31755>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی