برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان روحيه کارآفريني دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در حال حاضر با توجه به بحران عظيم بيکاري که فارغ التحصيلان دانشگاهي با آن روبرو هستند، ايجاد سياست هايي در جهت اشتغال زايي و توسعه کارآفريني از جمله رسالت هاي اصلي نظام آموزش عالي کشور مي باشد. از طرفي شرط لازم براي توسعه کارآفريني، برخورداري دانشجويان از روحيه کارآفريني است. بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت روحيه کارآفريني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام گرديد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصيفي مقطعي است که در آن 78 نفر از دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1394 به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي روا و پايا شامل 50 سوال مربوط به سنجش روحيه کارآفريني با مقياس ليکرت 5 درجه اي بود. تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون
t تک نمونه اي،  tمستقل، اناليز واريانس) انجام گرفت.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که ميانگين نمره روحيه کارآفريني دانشجويان بالاتر از حد متوسط (3) است (
3.70±0.42). هم چنين ميانگين و انحراف معيار نمرات در حيطه هاي ريسک پذيري، استقلال طلبي، کنترل دروني، توفيق طلبي و خلاقيت به ترتيب 3.35±0.59، 3.76±0.60، 3.75±0.56، 4.02±0.47، 3.62±0.54 بود. ميانگين نمره کارآفريني برحسب جنسيت، وضعيت تاهل و وضعيت اقتصادي اختلاف آماري معنادار داشت در حاليکه ميانگين نمره کارآفريني و تمام حيطه هاي آن برحسب مقطع و ترم تحصيلي تفاوت آماري معناداري نداشت.
نتيجه گيري: ميانگين بالاتر از حد متوسط روحيه کارآفريني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مي تواند اجرا و پيشبرد برنامه هاي مربوط به توسعه و آموزش هاي کارآفريني را ميسر سازد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی