نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ساخت و بررسي روايي و پايايي پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، ساخت و بررسي روايي و پايايي پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان بود که به روش توصيفي و از نوع تحليل عاملي انجام شد. جامعه آماري پژوهش، کليه دانش آموزان دبيرستاني خميني شهر بودند که به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي تعداد 696 نفر (356 دختر و 340 پسر) از آنان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان (محقق ساخته) و پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي جينکز و مورگان بود. داده ها به روش تحليل عاملي اکتشافي، روش مولفه هاي اصلي و چرخش واريماکس و آلفاي کرونباخ تحليل و سپس نرمال بودن توزيع داده ها در نمره کل و زيرمقياس ها مطالعه شد. نتايج تحليل عامل اکتشافي تعيين سه عامل بود که با عنوان خودکارآمدي مهارت هاي تحصيلي، خودکارآمدي عملکرد تحصيلي و خودکارآمدي آينده تحصيلي نام گذاري شدند که همگي داراي توزيع نرمال بودند. اين عوامل همگي از مقدار ويژه بالاتر از 1 برخوردار بودند. روايي همگراي خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان با استفاده از همبستگي با پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي مورگان و جينکز (p=0.001 r=0.73) و همچنين، بررسي تفاوت در دو جنس تاييد شده است و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 0.93، و براي خرده مقياس هاي عملکرد تحصيلي 0.89، مهارت هاي تحصيلي 0.84 و آينده تحصيلي 0.83 محاسبه شد. پرسشنامه 26 سوالي خودکارآمدي تحصيلي براي جامعه دانش آموزان مي تواند به عنوان ابزاري معتبر به منظور سنجش ميزان باور و اعتماد به توانايي هاي تحصيلي استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مظاهری، ز.، و صادقی، ا. (1394). ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان. رویکردهای نوین آموزشی, 10(2 (پیاپی 22) ), 61-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317507Vancouver : کپی

مظاهری زینب، صادقی احمد. ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان. رویکردهای نوین آموزشی. 1394 [cited 2022July07];10(2 (پیاپی 22) ):61-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317507IEEE : کپی

مظاهری، ز.، صادقی، ا.، 1394. ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان. رویکردهای نوین آموزشی, [online] 10(2 (پیاپی 22) ), pp.61-80. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317507. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی