نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1396 , دوره  19 , شماره  9 ; از صفحه 13 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير محافظ گوش بر ضربان قلب و درد ناشي از نمونه گيري وريدي در نوزادان نارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تربت جام، دانشکده علوم پزشکی، دانشکده پرستاری
 
چکیده: 
سابقه و هدف: سر و صدا شايعترين منبع استرس زاي محيطي براي نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان به شمار مي رود. نمونه گيري وريدي نيز يکي از دردناک ترين اقدامات منجر به درد در نوزادان مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين تاثير کاهش صدا با استفاده از محافظ گوش بر درد ناشي از نمونه گيري وريدي و ميزان ضربان قلب نوزادان نارس انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني شاهد دار تصادفي بر روي 112 نوزادان نارس با محدوده سني 36- 28 هفتگي که به صورت تصادفي در دو گروه مداخله (56 نفر) و کنترل (56 نفر) قرار گرفتند، انجام شد. براي گروه مداخله زماني که نوزاد تحت نمونه گيري وريدي قرار گرفت از محافظ گوش استفاده شد. ميزان درد نوزادان با ابزار PIPP (ابزار استاندارد سنجش درد نوزاد نارس) در پنج مرحله شامل (2 دقيقه قبل ورود سرسوزن)، (لحظه ورود سرسوزن)، (زمان پمپ کردن)، (لحظه خروج سرسوزن) و (5 دقيقه پس از خروج سرسوزن). ضربان قلب با پالس اکسي متر (8 مرتبه هر نيم ساعت طي 4 ساعت پس از استفاده از محافظ گوش) اندازه گيري و مورد مقايسه قرار گرفت. (1 N2015210828925IRCT:) يافته ها: ميانگين تغييرات نمره PIPP در مرتبه اول به ترتيب در گروه مداخله و کنترل (1.6±5.6 و 1.6±4.6)، دوم (3.3±12.1 و 2.8±12.6)، سوم (2.7±13.5 و 2.9±13.4)، چهارم (2.6±6.4 و 2.8±8.5) و پنجم (4.2± 5.1و 6.2±1.6) بود. نمرات در همه مراحل به جز مرحله دوم و سوم، در دو گروه داراي تفاوت آماري معني دار بود (p<0.05). همچنين ميانگين ضربان قلب نوزاد تنها در مرحله پنجم، در گروه مداخله (16.6±145.8) به طور معني داري بيشتر از گروه کنترل (21.1±138.1) بود (p=0.03). نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که محافظ گوش مورد استفاده براي نوزاد نارس در کاهش درد هنگام رگ گيري موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایازی، م.، و بزی، ع.، و بهنام وشانی، ح.، و ریحانی، ط.، و بسکابادی، ح. (1396). تاثیر محافظ گوش بر ضربان قلب و درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزادان نارس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 19(9 ), 13-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317351Vancouver : کپی

ایازی مرضیه، بزی علی، بهنام وشانی حمیدرضا، ریحانی طیبه، بسکابادی حسن. تاثیر محافظ گوش بر ضربان قلب و درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزادان نارس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1396 [cited 2022August09];19(9 ):13-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317351IEEE : کپی

ایازی، م.، بزی، ع.، بهنام وشانی، ح.، ریحانی، ط.، بسکابادی، ح.، 1396. تاثیر محافظ گوش بر ضربان قلب و درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزادان نارس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 19(9 ), pp.13-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317351. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی