برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 407 تا صفحه 421 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين کننده هاي عملکرد تعاوني هاي توليد روستايي در جنوب استان کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی
 
چکیده: 

پيمايش حاضر با هدف تحليل عوامل موثر بر عملکرد تعاوني هاي توليد روستايي در جنوب کرمان انجام شد. جامعه آماري پژوهش 13 تعاوني توليد روستايي فعال بود که بر اساس روش نمونه گيري بحراني يک تعاوني موفق انتخاب شدند و بر 50 عضو آن مطالعه شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه اي محقق ساخته بود که روايي ظاهري و محتوايي آن را صاحب نظران تاييد کردند. پايايي پرسش نامه نيز با انجام مطالعه اي پيش آهنگ و محاسبه آلفاي کرونباخ (0.746-0.819) به دست آمد. داده ها با نرم افزار آماري SPSS19 تجزيه و تحليل شدند. يافته ها نشان داد عملکرد کل تعاوني توليد روستايي مطالعه شده در سطح نسبتا مطلوبي (3.40) است. يافته هاي حاصل از واکاوي مقايسه اي عملکرد تعاوني توليد روستايي و نيازهاي خدماتي کشاورزان نيز از سازگاري و تطابق نسبي فعاليت هاي خدماتي تعاوني با نياز کشاورزان عضو حکايت داشت. علاوه بر اين، يافته هاي رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که مولفه هاي اعطاي رايگان ماشين آلات کشاورزي، نحوه برخورد با اعضا، ميزان تحصيلات اعضا و هيات مديره، تخصيص اعتبارات و وام به تعاوني، و رضايت شغلي مديرعامل به عنوان تعيين کننده هاي مهم و معنادار در پيش بيني عملکرد تعاوني توليد روستايي شناسايي شدند. مدل رگرسيوني مي تواند 74.5 درصد از واريانس عملکرد تعاوني را تبيين کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فاریابی، م.، و احمدوند، م. (1396). تعیین کننده های عملکرد تعاونی های تولید روستایی در جنوب استان کرمان. پژوهش های روستایی, 8(3 ), 407-421. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317344Vancouver : کپی

فاریابی مینا، احمدوند مصطفی. تعیین کننده های عملکرد تعاونی های تولید روستایی در جنوب استان کرمان. پژوهش های روستایی. 1396 [cited 2021April18];8(3 ):407-421. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317344IEEE : کپی

فاریابی، م.، احمدوند، م.، 1396. تعیین کننده های عملکرد تعاونی های تولید روستایی در جنوب استان کرمان. پژوهش های روستایی, [online] 8(3 ), pp.407-421. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317344>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی