برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران
 
چکیده: 

هدف: تحقيق حاضر، به بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش در اداره هاي مرکزي بانک پارسيان مي پردازد.
روش شناسي: براي اين منظور، پس از بررسي مباني نظري تحقيق و مطالعه الگوهاي موجود، براي بررسي ابعاد فرهنگ سازماني، از الگوي «دانيل دنيسون» و براي بررسي ابعاد مديريت دانش، از الگوي پايه هاي ساختمان دانش «پرابست» و همکاران استفاده شده است. ابزار اصلي مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه آماري مورد نظر، با استفاده از جدول «کرجسي و مورگان» تعداد 270 نفر تعيين شد.
يافته ها و نتيجه گيري: نتايج به دست آمده؛ حاکي از تاييد کليه فرضيه هاي تحقيق و وجود رابطه معنادار، بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در اين سازمان است. با توجه به داده هاي به دست آمده از بانک پارسيان؛ مشخص شد که فرهنگ سازماني، عاملي مهم براي موفقيت سازمان ها است. همچنين تغيير فرهنگ، يکي از مهم ترين جنبه هاي هر نظام مديريت دانشي است. درنتيجه، اين پژوهش نشان مي دهد که بين دو متغير فرهنگ سازماني و مديريت دانش، رابطه تنگاتنگ و نزديکي برقرار است. نقش فرهنگ سازماني به عنوان پايه اي اساسي در شاکله هر سازمان در شکل گيري چارچوب هاي ساختار سازماني انکارناپذير است و عاملي موثر در استقرار مديريت دانش است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی