نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 61 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه نقش ويژگي هاي رفتاري کارکنان در رشد و تعالي سازماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از عوامل اصلي رشد سازمان ها، ويژگي هاي رفتاري شايسته کارکنان است. با توجه به اين رويکرد، هدف پژوهش حاضر نيز بررسي نقش ويژگي هاي رفتاري در رشد و تعالي سازماني در بين کارکنان نيروي انتظامي استان گيلان است. چارچوب نظري اين پژوهش، از رويکردهاي روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي سازمان ها اخذ شده است.روش شناسي: روش تحقيق، توصيفي- تحليلي است که به روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوري شده است. جامعه آماري تحقيق را کارکنان مرد شاغل در نيروي انتظامي استان گيلان تشکيل مي دهند و حجم نمونه تحقيق، 161 نفر به صورت نمونه تصادفي ساده تعيين شده است. در اين مطالعه، رشد و تعالي سازماني متغير وابسته و تعهد سازماني، رضايت شغلي، رفتار شهروندي سازماني، دين داري، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات و سن به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند.يافته ها: يافته ها حاکي از اين است که رشد و تعالي سازماني از نظر 50.6 درصد پاسخگويان تا حد زيادي تحقق يافته است، 37.3 درصد از پاسخگويان آن را در حد متوسط و همچنين 12 درصد پاسخگويان، رشد و تعالي سازماني را کم مي دانند. در اين بررسي بين تعهد سازماني، رضايت شغلي، رفتار شهروندي سازماني و دين داري، با رشد و تعالي سازماني در فرماندهي انتظامي استان گيلان، رابطه معناداري وجود دارد.نتيجه گيري: نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره، نشان مي دهد که متغيرهاي مستقل اين پژوهش در مجموع توانسته اند 50 درصد از تغييرات متغير رشد و تعالي سازماني ناجا را تبيين کنند. متغير رضايت شغلي، بيشترين تاثير را بر تعالي سازماني ناجا (0.507) دارد و پس از آن متغيرهاي رفتار شهروندي سازماني (0239) و دين داري (0.194) قرار دارند، بنابراين ارتقاي رضايتمندي کارکنان، تا حد زيادي مي تواند باعث ارتقاي سازمان ناجا شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجودی، ع.، و قائدرحمتی، ا.، و جعفری خیرخواه، م.، و آقایی زاده، س. (1395). مطالعه نقش ویژگی های رفتاری کارکنان در رشد و تعالی سازمانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 4(2 ), 61-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317143Vancouver : کپی

سجودی عادل، قائدرحمتی ابراهیم، جعفری خیرخواه محمدرضا، آقایی زاده سعید. مطالعه نقش ویژگی های رفتاری کارکنان در رشد و تعالی سازمانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 1395 [cited 2022May22];4(2 ):61-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317143IEEE : کپی

سجودی، ع.، قائدرحمتی، ا.، جعفری خیرخواه، م.، آقایی زاده، س.، 1395. مطالعه نقش ویژگی های رفتاری کارکنان در رشد و تعالی سازمانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, [online] 4(2 ), pp.61-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317143. 

 
بازدید یکساله 476 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی