6 SID.ir | مطالعه تعيين کننده هاي سازماني و فراسازماني رضايت شغلي کارکنان يک شرکت خدماتي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مطالعه تعيين کننده هاي سازماني و فراسازماني رضايت شغلي کارکنان يک شرکت خدماتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد ایران
 
چکیده: 

رضايت شغلي يکي از اساسي ترين سازه هاي مورد توجه در مطالعات سازماني معاصر به شمار مي رود. تحقيق حاضر با هدف بررسي رضايت شغلي و مهم ترين عوامل مرتبط با آن در ميان کارکنان يک شرکت خدماتي در شهر شيراز انجام شده است. در اين مطالعه با رويکرد کمي و روش پيمايشي و با تاکيد بر نظريات مبادله و گروه مرجع يازده فرضيه ارائه شد. براي گردآوري داده هاي مورد نياز، پرسشنامه طراحي شد و توسط 400 نفر از کارکنان که به شيوه نمونه گيري تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند، تکميل شد. نتايج تحليل داده ها نشان داد که جنسيت رابطه معناداري با رضايت شغلي ندارد. تحصيلات، سن، سابقه خدمت در سازمان، ميزان دستمزد، آموزش شغلي، امنيت شغلي، ابهام نقش، رضايت از زندگي، ارزيابي همکاران و خانواده از شغل با رضايت شغلي رابطه معناداري دارند. بر اساس نتايج آزمون رگرسيون، متغيرهاي آموزش شغلي، ارزيابي همکاران از شغل، امنيت شغلي، رضايت از زندگي، ابهام نقش و ميزان دستمزد به ترتيب مهم ترين متغيرهاي مرتبط با رضايت شغلي بودند که در مجموع 50 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي کنند. در مجموع مي توان گفت متغيرهاي تعاملي درون سازماني نقش عمده اي در رضايت شغلي ايفا مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی