برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 35 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر پرخاشگري در بين تماشاگران فوتبال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کاشان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خشونت جزئي از آسيب هاي اجتماعي عصر مدرن بوده که منجر به فروپاشي اخلاقي در مناسبات اجتماعي شد است. ورزش فوتبال، نيز يکي از فعاليت هاي مورد توجه شهروندان و عنصري هيجان زاست که با تهييج احساسات اجتماعي و بروز خشونت همراه است، به موازات تغيير و تحولات در عرصه هاي ورزشي، مساله پرخاشگري و خشونت نيز به چه به صورت گروهي و چه فردي فراگير شده و منجر به بروز اختلال در سيستم کارکردي روابط اجتماعي و زندگي شهروندي شده است که تجلي آن را مي توان در ميان تماشاگران، طرفداران و گاه بازيکنان فوتبال مشاهده کرد. در اين راستا، پژوهش حاضر نيز، با هدف بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رفتارهاي پرخاش جويانه در بين هواداران فوتبال نگاشته شده است.
روش شناسي: روش پژوهش، پژوهش حاضر پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش بالغ بر 70000 نفر تماشاگران حاضر در يکي از ورزشگاه هاي فوتبال کشور مي باشد، که از اين تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برآورد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار spss استفاده گرديده است.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که همبستگي بين متغيرهاي سن، کنترل پليس، يادگيري پرخاشگري، ناکامي، تحريک رسانه هاي جمعي، با متغير وابسته پرخاشگري تماشاگران به تاييد رسيد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيوني نيز حاکي از آن است که متغيرهاي مستقل پژوهش، 29 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نموده اند.
نتيجه گيري: کاهش خشونت و پرخاشگري در بستر خانواده و رسانه هاي جمعي و از طرفي، افزايش کنترل اجتماعي رسمي و غيررسمي نقشي اساسي در جلوگيري و کاهش پديده پرخاشگري در بين تماشاگران فوتبال ايفا مي نمايد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 583
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی