برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 191 تا صفحه 218 .
 
عنوان مقاله: 

واکاوي سرقت هاي مسلحانه بانک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

زمينه و هدف: وقوع سرقت، به ويژه سرقت مسلحانه به عنوان نمود بارزي از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفي بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقيم با کاهش احساس امنيت دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسي پرونده هاي جرم سرقت مسلحانه بانک در سال هاي اخير و شناخت ويژگي هاي سارقان مسلح بانک ها، شيوه و شگرد سارقان و آسيب پذيري بانک هاي هدف به ريشه يابي آن عوامل مي پردازد.
روش شناسي: اين پژوهش از نوع توصيفي است که از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش جمع آوري اطلاعات، اسنادي و پيمايشي است که در آن از روش هاي کيفي استفاده مي گردد. جامعه آماري مورد مطالعه شامل پرونده هاي سرقت مسلحانه بانک استان فارس در بازه زماني سال هاي 90 تا 94، موجود در اداره پليس آگاهي استان فارس است. در اين پژوهش به جهت تجزيه و تحليل سرقت مسلحانه بانک ها با انجام مصاحبه و مرور ادبيات پژوهش، موضوع شاخص هاي هرکدام از سوالات مشخص و سپس با تدوين پرسشنامه به احصاء اطلاعات (داده ها) مورد نياز از پرونده هاي جامعه آماري اقدام شده و براي توصيف داده ها از جداول فراواني، نمودار فراواني و ساير آماره هاي توصيفي استفاده شده است
.
يافته ها و نتايج: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد مهم ترين عامل بازدارنده اين جرم، استقرار نگهبان مسلح به سلاح گرم در داخل بانک و گشت نامنظم پليس است و عوامل موثر بر افزايش سرقت عدم توجه به دستورالعمل هاي پيشگيري از جمله عدم استفاده از شيشه رنگي (به نحوي که داخل بانک مشخص باشد) و پيشخوان هاي مناسب، درب هاي جداکننده، تجهيزات عدم دسترسي و ديد به گاو صندوق و برخي از تجهيزات حفاظتي است که سبب انتخاب شدن بانک توسط سارقان مسلح براي سرقت است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 849
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی