برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 223 تا صفحه 248 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه اعتماد اجتماعي با ميزان کج روي فرهنگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی امین
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از مهم ترين مسائلي که در سطح جامعه امروزين ايران به عنوان برهم زننده نظم اجتماعي قلمداد مي گردد، عدم پايبندي جوانان به هنجارهاي سنتي حاکم بر جامعه است که از آن به عنوان «کج روي فرهنگي» تعبير مي شود، همچنين اعتماد اجتماعي نيز يکي از مفاهيم مرتبط با نظم اجتماعي است که فقدان آن موجب بروز معضلات و آسيب هاي اجتماعي در سطح جامعه مي گردد، به عبارت ديگر بين اعتماد اجتماعي با کجروي فرهنگي رابطه تنگاتنگي وجود دارد تا بدانجا که بروز کج روي در بين افراد جامعه به معناي تضعيف اعتماد اجتماعي تفسير و تعبير گرديده است، اين تحقيق در پي آن بوده که به صورت تجربي اين مقوله را بررسي نمايد.
روش شناسي: اين تحقيق با استفاده از روش پيمايشي و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است، جامعه آماري تحقيق را 6000 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان تشکيل مي دهند که حجم نمونه 361 نفر در نظر گرفته شد. براي آزمون فرضيات از آزمون هاي تي مستقل، تحليل واريانس و ضريب همبستگي پيرسون و براي آزمون مدل تحقيق از رگرسيون استفاده شده است.
يافته ها و نتايج: ميزان اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان مورد مطالعه به ميزان، 3.85 از 5 بدست آمد که اين رقم مبين ميزان اعتماد اجتماعي بالا در بين جامعه تحقيق مي باشد. همچنين ميزان کج روي فرهنگي نيز در بين دانشجويان 1.9 از 5 بوده است که اين رقم چندان قابل اغماض نمي باشد. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان داد، فرضيه اصلي پژوهش مبني بر وجود رابطه بين اعتماد و کج روي فرهنگي تاييد شده است که با توجه به نوع رابطه معکوس بين دو متغير مي توان اينگونه استنباط نمود که با افزايش در ميزان اعتماد اجتماعي دانش جويان، ميزان کج روي فرهنگي آنان کاهش مي يابد و کاهش اعتماد اجتماعي نيز موجبات افزايش کج روي هاي فرهنگي دانشجويان را رقم خواهد زد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسدی فرد، م.، و قیطاسی، ح.، و محسنی، ر. (1396). بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان کج روی فرهنگی. انتظام اجتماعی, 9(2 ), 223-248. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316571Vancouver : کپی

اسدی فرد محمد، قیطاسی حسن رضا، محسنی رضاعلی. بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان کج روی فرهنگی. انتظام اجتماعی. 1396 [cited 2021October21];9(2 ):223-248. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316571IEEE : کپی

اسدی فرد، م.، قیطاسی، ح.، محسنی، ر.، 1396. بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان کج روی فرهنگی. انتظام اجتماعی, [online] 9(2 ), pp.223-248. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316571. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی