برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 75 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش و ارزيابي مولفه هاي تاثيرگذار بر تخريب گري (ونداليسم) در فضاهاي عمومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ونداليسم به عنوان پديده اجتماعي مي تواند اثرات منفي مالي، رواني و اجتماعي زيادي را بر جامعه تحميل نمايد. همچنين مي تواند سبب کاهش کيفيت محيطي در فضاهاي عمومي گردد. با توجه به وقوع اين پديده در ارتباط با اموال عمومي و يا در مکان هاي که جامعه ذي نفع آن محسوب مي شود پرداختن به آن داراي اهميت است. پارک ها به عنوان فضاي سبز عمومي سبب افزايش حس مشارکت و تعلق و خلق فضاهاي سرزنده در شهر مي شوند که ونداليسم به عنوان عاملي جهت کاهش کارکردهاي فضاهاي عمومي سبز (پارک ها) مطرح مي باشد. لذا اين پژوهش به بررسي مولفه هاي موثر بر ونداليسم در پارک ها پرداخته و جهت تعيين شاخص هاي پژوهش از مدل دلفي بهره گرفته شده است.
روش شناسي: روش تحقيق توصيفي – تحليلي است. جهت سنجش مولفه ها موثر بر ونداليسم از پرسشنامه استفاده شده است. حجم جامعه نمونه بر اساس فرمول کوکران انتخاب گرديد. جهت تحليل داده ها از آزمون هاي آمار استنباطي بهره گرفته شده است.
يافته ها و نتيجه گيري: نتايج حاصل از پژوهش گوياي آن است که در پارک هاي مورد مطالعه شاخص هاي مولفه هاي موثر بر ونداليسم به گونه اي متفاوت بر اين پديده تاثير مي گذارند. با توجه به نتايج تحليل هاي آماري مي توان بيان داشت که مولفه هاي اجتماعي، طراحي محيطي، موقعيت مکان و فردي به ترتيب بيشترين تاثيرات را بر متغير وابسته ونداليسم داشته است. عوامل اجتماعي، طراحي محيطي و فردي به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر ونداليسم موثر بوده اند. موقعيت مکاني تاثير غيرمستقيم بر ونداليسم داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی